Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.54, z.3 (2001)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY. STUDIA -- NATO a terroryzm. Nowy etap transformacji Sojuszu / Robert Kupiecki -- Unia Europejska jako aktor globalny / Beata Jagiełło, Anna Pochylczuk, Katarzyna Żukrowska -- Zasada ściślejszej współpracy w funkcjonowaniu Unii Europejskiej / Anna Zielińska-Głębocka -- Euro: sukces czy porażka / Jolanta Zombirt -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Polityka regionalna Unii Europejskiej / Monika Ewa Kamińska -- Polityka pomocowa Unii Europejskiej / Iwona Hamulecka -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie (Anastazja Gajda) / Artur Nowak-Far -- Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność (Leokadia Oręziak) / Ewa Latoszek, Magdalena Proczek -- NATO u progu XXI wieku (Jarosław Gryz) / Robert Kupiecki -- Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku (Adam Krzymowski) / Jadwiga Kiwerska -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2001

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM