Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.54, z.4 (2001)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY. STUDIA -- Unia Europejska po Laeken / Stanisław Parzymies -- Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z międzynarodowym terroryzmem / Janusz Symonides -- Finanse NATO / Andrzej Fałkowski -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- "Lekcje z historii": francuscy przywódcy wobec powojennych Niemiec / Andrzej Szeptycki -- ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE -- Polacy w oczach Czechów po sierpniu 1968 roku / Maciej Górny -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Kształtowanie prawa międzynarodowego zasobów wodnych (Zdzisław Brodecki) / Jerzy Menkes -- Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym (Bogdan Wierzbicki) / Mieczysława Zdanowicz -- Does America Need a Foreign Policy? Towards a Diplomacy for the 21st Century (Grzegorz Szewczyk) / Henry Kissinger -- The Age of Terror. America and the World After September (Małgorzata Jankowska) / Strobe Talbott, Nayan Chanda (eds.) -- Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich (Ewa Latoszek) / Irena Pietrzyk -- Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu (Anastazja Gajda) / Ewa Popławska -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) -- ROCZNY SPIS TREŚCI.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2001

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: