Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.55, z.2 (2002)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Istota i zakres procesów globalizacji / Marek Pietraś -- Unia Europejska wobec terroryzmu / Filip Jasiński -- Polityka socjalna w Unii Europejskiej / Ewa Latoszek -- Idea spontanicznego ładu społecznego liberałów w dobie globalizacji / Janina Godłów-Legiędź -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Przepływ siły roboczej w Unii Europejskiej w perspektywie zatrudnienia polskich obywateli / Aneta Szydłowska -- Stawki podatku VAT w Unii Europejskiej i w Polsce oraz ich harmonizacja / Beata Stolarczyk -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej (Jan Barcz) / Krystyna Michałowska-Gorywoda -- Międzynarodowy terroryzm polityczny (Filip Jasiński) / Marek Madej -- The Paradox of American Power. Why the World's Only Superpower Can't Go it Alone (Małgorzata Jankowska) / Joseph N. Nye -- Les politiques etrangeres. Ruptures et continuite (Andrzej Ciupiński) / Frederic Charillon (ed.) -- Deutschland und Polen - Eine Werte- und Interessengemeinschaft? Die Eliten-Perspektive (Przemysław Walenty Gembiak) / Wolf-Dieter Eberwein, Matthias Ecker-Ehrhardt -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2002

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: