Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.55, z.4 (2002)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym / Włodzimierz Anioł -- Polityka azylowa i imigracyjna w uchwałach Rady Europejskiej w Sewilli / Stanisław Parzymies -- Rosja-Izrael. Szanse i bariery rozwoju stosunków dwustronnych / Krzysztof Bojko -- Na drodze do rozpoczęcia działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego / Janusz Symonides -- MATERlAŁY. PRZEGLĄDY -- Nordyckie terytoria autonomiczne / Krzysztof Kubiak -- Problem ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej / Małgorzata Suhnicka -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Polityka zagraniczna RP 1989-2002 (Bogdan Góralczyk) / Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik (red.) -- Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Ewa Przybylska-Marciniuk) / Jan Barcz, Arkadiusz Mielroński (red.) -- Stosunki międzynarodowe w Afryce (Eugeniusz Sawicki) / Jan J. Milewski, Wiesław Lizak (red). -- Po liberalizmie (Katarzyna Barcikowska) / John Gray -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) -- ROCZNY SPIS TREŚCI.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2002

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: