Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.56, z.1 (2003)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- Od Wydawcy -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Globalizacja i porządek międzynarodowy / Roman Kuźniar -- Współpraca międzynarodowa na rzecz globalnych dóbr publicznych / Jan Bielawski -- Wpływ globalizacji na funkcjonowanie organizacji międzynarodowych / Aleksandra Piątkowska -- Regionalizm a system bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych po "zimnej wojnie" / Irena Popiuk-Rysińska -- Globalizacja zagrożeń asymetrycznych / Marek Madej -- Korporacje w procesie globalizacji / Aleksandra Jarczewska-Romaniuk -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Paradoksy globalizacji (Bogdan Góralczyk) / Włodzimierz Anioł -- SIPRI Yearbook 2002. Armaments, Disarmament and International Security (Bogusław Świetlicki) -- Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej (Anna Raduchowska-Brochwicz) / Edward Haliżak, Stanisław Parzymies (red.) -- Integracja europejska. Zarys problematyki (Jerzy Menkes) / Elżbieta Dynia -- Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (Jarosław Gryz) / Joanna Starzyk -- Ochrona uchodźców. Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej (Zbigniew Szymański) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2003

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM