Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.56, z.2 (2003)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Gospodarka światowa u progu trzeciego millenium / Janusz Skodlarski, Rafał Matera -- Irak: casus belli / Wojciech Szymborski -- Aleksandra Zakrzewska: Federalizm w integracji europejskiej / Aleksandra Zakrzewska -- Postanowienia i implikacje Układu z Kotonu / Paweł Bagiński -- Polska wobec projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej / Stanisław Parzymies -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Restytucja polskich dóbr kultury w stosunkach międzynarodowych / Dariusz Matelski -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- O Polsce, Europie i świecie 1988-2001 (Andrzej J. Morstin) / Zbigniew Brzeziński -- Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej(Jerzy A. Wojciechowski) / Jan Barcz (red.) -- Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej (Rafał Matera) / Jerzy Łukaszewski -- Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych / Jolanta Bryła -- Aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie supermocarstw (Wiesław Dobrzycki) -- Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe (Włodzimierz Siwiński) / Jan J. Michałek -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2003

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM