Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.56, z.3 (2003)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY • STUDIA -- Współczesne wyzwania wobec praw człowieka / Zdzisław Kędzia -- Reforma traktatowego systemu ochrony praw człowieka / Roman Wieruszewski -- Uwarunkowania realizacji koncepcji uniwersalizmu praw człowieka / Katarzyna Barcikowska-Gruchalska -- Prawa człowieka w polityce zagranicznej / Agnieszka Bieńczyk-Missala -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Prawnomiędzynarodowe próby przeciwdziałania uczestnictwu dzieci w konfliktach zbrojnych / Mateusz Stasiek -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Ocena Traktatu Konstytucyjnego: wyzwania dla Polski (Michał Czaplich) / Jan Barcz, Cezary Mik, Artur Nowak-Far -- Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe; / Jan Barcz (red.) -- Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki (Jerzy Menkes) / Jan Barcz (red.) -- Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne (Jerzy Stolarczyk) / Dariusz Milczarek -- Międzynarodowa ochrona praw człowieka a HIV/AIDS (Roman Wieruszewski) / Jan Sandorski -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2003

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM