Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.56, z.4 (2003)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY • STUDIA -- Suwerenność państwa polskiego w nowym układzie europejskim / Antoni Kamiński -- Wspólnotowa polityka zagraniczna Unii Europejskiej / Ryszard Zięba -- Suwerenność i pieniądz / Maria Dunin-Wąsowicz -- Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec krajów basenu Morza Śródziemnego / Nocmi Nowak -- ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE -- Upadek PRL w opinii komunistów francuskich / Patryk Pleskot -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Rocznik Strategiczny 2002/2003. Przegląd sytuacji politycznej,gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (Krystian Piątkowski) System ochrony praw człowieka (Roman Kuźniar) / Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztof Wójtowicz -- Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk -- Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia (Paulina Kaczmarek) -- Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską, 1989-2002 (Janusz Jozef Węc) / Bogdan Kaszel -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) -- ROCZNY SPIS TREŚCI.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2004

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM