Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.57, z.1 (2004)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY. STUDIA -- Stan debaty nad rozszerzeniem obszaru działania NATO / Witold Waszczykowski -- Transatlantyckie rozbieżności w dobie wojny z terroryzmem / Paulina Matera, Rafał Matera -- Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej po II marca 2004 roku / Filip Jasiński -- Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym / Roman Kwiecień -- Gaz ziemny w polityce zagranicznej Rosji / Aleksander Wasilewski -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian / Roman Kuźniar, Zdzisław Lachowski (red.) -- Zagrożenia - koncepcje - instytucje (Bolesław Balcerowicz) -- Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji (Jerzy Menkes) / Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.) -- Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej(Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska) / Jan Lipiński, Andrzej Sławiński (red.) -- Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich (Ireneusz K. Gęsior) / Adam Łazowski -- Jednolity rynek europejski (Leokadia Oręziak) / Jarosław Kundera -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2004

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: