Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.58, z.3 (2005)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- Od Redaktora -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Realizacja Strategii Lizbońskiej / Małgorzata Sulmicka -- Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Kamila Pronińska -- Praktyka Europejskiej Karty Społecznej - legalizm czy rozsądek? / Joanna Maciejewska -- Zastosowanie teorii równowagi sił do analizy procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej i Europie / Tomasz Grzegorz Grosse - Wojna prewencyjna. Nowa doktryna wojenna czy echo przeszłości? / Andrzej Krzeczunowicz -- ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE -- Przyczyny rozpadu Czecho-Słowacji / Radosław Zenderowski -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki (Krzysztof Miszczak) / Roman Kuźniar -- Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie (Jerzy Menkes) / Elżbieta Dynia, Czesław P. Klak -- Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku (Beata Górka-Winter) / Francis Fukuyama -- Doktryna Busha (Adrian Zdrada) / Wojciech Szymborski -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2005

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: