Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.10, z.11 = 68 (1957)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Mat -- Rewolucja Październikowa a niepodległość Polski / Karol Lapter -- Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych / Jerzy Syskind -- Frank - funt - marka / Jerzy Zdanowicz -- Z DOKUMENTÓW DYPLOMATYCZNYCH II WOJNY ŚWIATOWEJ : Sprawa polska w korespondencji wojennej Stalina z Churchillem, Rooseveltem i Trumanem -- FAKTY I KOMENTARZE : Kryzys rządowy we Francji -- Rozmowy waszyngtońskie Macmillana z Eisenhowerem -- Strefa wolnego handlu -- Zmiany w radzieckich planach gospodarczych -- Nowa koncepcja Sukarno - Problem nafty na Saharze -- RECENZJE : Komitet do Spraw Jedności Niemiec - Wer tegiert in Bonn / M. Tomala -- Kurt Pritzkoleit - Wem gehort Deutschland / M. Tomala -- Pierepiska Predsiedatiela Sowieta Ministrow SSSR z Prezidientami SSzA i Premier-Ministrami Wielikobritanii wo wremia Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941-1945 gg. / S. Zabiełło -- W. N. Durdieniewski, M. I. Łazariew - Piat principow mirnogo sosuszczestwowanija / E. Pałyga -- BIBLIOGRAFIA -- CHRONOLGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH PAŹDZIERNIK 1957.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1957

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.