Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.35, z.4 = 347 (1982)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY I STUDIA - Polska, Europa. świat 1980-1982 / Sławomir Dąbrowa -- Możliwości powiązań gospodarczych Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych / Paweł Bożyk, Józef Misala -- 25 lat Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej / Zbigniew Zimny -- Regionalna integracja międzynarodowa a ranga gospodarki światowej / Andras Inotai -- Zachodnioeuropejska współpraca polityczna w procesie KBWE / Zdzisław Lachowski -- Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej / Kazimierz Nowak -- Stan i perspektywy zewnętrznego finansowania rozwoju gospodarczego / Dariusz Rosati -- KBWE a system pokojowego załatwiania sporów w Europie / Małgorzata Chojnacka -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Oficjalne reakcje zagraniczne na wydarzenia w Polsce (od 1 sierpnia 1980 r. do 13 grudnia 1981 r.) / Marek Grela -- Polityka Stanów Zjednoczonych wobec nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego / Paweł Samecki -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Zagraniczna polityka kredytowa (Andrzej Lubbe) -- Pokój z Rumunią, Bułgarią i Węgrami w polityce wielkich mocarstw (1944-1947) (Longin Pastusiak) / Andrzej Kastory -- Deutschland nach 30. Jahren Grundgesetz ; Dietrich Rauschn ing, Werner Hoppe: Staatsaufgabe Umweltschutz (Jan Barcz) / Rudolf Bernhardt, Norbert Achterberg -- Manuale di storia dei trattati e di diplomazia (Wojciech Chabasiński) / Emico Serra -- Mieżdunarodnyje nieprawitielstwiennyje organizacii i uczreżdienija (Marek Kasprzyk) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1982

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.