Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.30, nr 4 = 346 (1974)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

VI SPECJALNA SESJA ONZ : 34. Przemówienie przewodniczącego Rady Rewolucyjnej Algierii, Huari Bumediena (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 10 kwietnia 1974 r. ; 35. Sprawozdanie sekretarza generalnego UNCTAD, Gamani Corea, dotyczące zagadnień surowcowych (część I) - Nowy Jork, dnia 15 kwietnia 1974 r. ; 36. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 22 kwietnia 1974 r. ; 37. Przemówienie sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 24 kwietnia 1974 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 38. Komunikat o naradzie Doradczego Komitetu Politycznego państw-stron Układu Warszawskiego - Warszawa, dnia 18 kwietnia 1974 r. ; 39. Oświadczenie w sprawie Chile - Warszawa, dnia 18 kwietnia 1974 r. ; 40. Oświadczenie w sprawie Bliskiego Wschodu - Warszawa, dnia 18 kwietnia 1974 r. ; 41. Oświadczenie w sprawie Wietnamu - Warszawa, dnia 18 kwietnia 1974 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 42. Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych Polski, Stanisława Trepczyńskiego, wygłoszone na sesji EKG - Bukareszt, dnia 23 kwietnia 1974 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ : 43. Komunikat o wizycie premiera Szwecji, Olofa Palme, w Polsce - Warszawa, dnia 4 kwietnia 1974 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ : 44. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego, w Wielkiej Brytanii - Londyn, dnia 10 kwietnia 1974 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A SYRIĄ : 45. Oświadczenie ogłoszone po wizycie delegacji partyjno-rządowej Syrii w ZSRR - Moskwa, dnia 16 kwietnia 1974 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA WIELKIEJ BRYTANII : 46. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Jamesa Callaghana, złożone na sesji Rady Ministerialnej EWG - Luksemburg, dnia 1 kwietnia 1974 r. -- PROBLEMY SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO : 47. Porozumienie zawarte między Bangladesz, Indiami a Pakistanem w sprawie uregulowania stosunków wzajemnych - Delhi, dnia 9 kwietnia 1974 r. ; 48. Komunikat delegacji Indii i Pakistanu w sprawie realizacji Układu z Simli - Delhi, dnia 9 kwietnia 1974 r. -- SPRAWA INDOCHIN : 49. Oświadczenie MSZ TRR Republiki Wietnamu Południowego dotyczące nasilania działań wojennych przez USA i administrację sajgońską - Wietnam Południowy, dnia 13 kwietnia 1974 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 50. Sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, w sprawie Bliskiego Wschodu (fragment) - Nowy Jork, dnia 1 kwietnia 1974 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA PORTUGALII : 51. Program Ruchu Portugalskich Sił Zbrojnych - Lizbona, dnia 2 kwietnia 1974 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1974

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: