Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.14, nr 1 = 149 (1958)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I OSŁABIENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 1. Decyzja rządu ZSRR w sprawie nowej redukcji sił zbrojnych Związku Radzieckiego - Moskwa, dnia 7 stycznia 1958 r. ; 2. Propozycje rządu ZSRR w sprawie osłabienia napięcia międzynarodowego - Moskwa, dnia 8 stycznia 1958 r. ; 3. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera - Moskwa, dnia 8 stycznia 1958 r. ; 4. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina, z dnia 10 grudnia 1957 r. - Waszyngton, dnia 12 stycznia 1958 r. ; 5. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do premiera Wielkiej Brytanii, Harolda Macmillana - Moskwa, dnia 8 stycznia 1958 r. ; 6. Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii, Harolda Macmillana, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, z dnia 10 grudnia 1957 r. - Londyn, dnia 16 stycznia 1958 r. ; 7. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do prezesa Rady Ministrów Francji, Felixa Gaillarda - Moskwa, dnia 8 stycznia 1958 r. ; 8. Odpowiedź prezesa Rady Ministrów Francji, Felixa Gaillarda, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina z dnia 10 grudnia 1957 r. - Paryż, dnia 14 stycznia 1958 r. ; 9. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do premiera Indii, J. Nehru - Moskwa, dnia 8 stycznia 1958 r. ; 10. Odpowiedź premiera Indii, J. Nehru, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, z dnia 8 stycznia 1958 r. - Delhi, dnia 18 stycznia 1958 r. ; 11. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do kanclerza Niemieckiej Republiki Federalnej, K. Adenauera - Moskwa, dnia 8 stycznia 1958 r. ; 12. Odpowiedź kanclerza Niemieckiej Republiki Federalnej, K. Adenauera, na listy przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, z dnia 10 grudnia 1957 r. i 8 stycznia 1958 r. - Bonn, dnia 20 stycznia 1958 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 13. Komunikat polsko-radziecki w sprawie udzielenia Polsce pomocy technicznej w wykorzystaniu energii atomowej dla celów pokojowych - Moskwa, dnia 7 stycznia 1958 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA PRL (PLAN RAPACKIEGO) : 14. Wywiad korespondenta tygodnika "Sunday Times" u ministra spraw zagranicznych PRL, A. Rapackiego - Warszawa, dnia 3 stycznia 1958 r. -- STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE : 15. Komunikat o rokowaniach i zawarciu między PRL a ZSRR konwencji konsularnej i konwencji o uregulowaniu sprawy obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie - Warszawa, dnia 21 stycznia 1958 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 16. Przemówienie pierwszego sekretarza KC KPZR, N. S. Chruszczowa, na naradzie przodowników rolnictwa Białorusi - Mińsk, dnia 22 stycznia 1958 r. -- WSPÓLNY RYNEK I EURATOM : 17. Komunikat sześciu państw zachodnio-europejskich - Paryż, dnia 7 stycznia 1958 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 18. Porozumienie radziecko-amerykańskie w dziedzinie kultury, techniki i oświaty - Waszyngton, dnia 27 stycznia 1958 r. -- KONFERENCJA SOLIDARNOŚCI KRAJÓW AZJI I AFRYKI W KAIRZE : 19. Komunikat końcowy Konferencji Solidarności Krajów Azji i Afryki - Kair, dnia 1 stycznia 1958 r. -- SPRAWY BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU : 20. Komunikat Rady Paktu Bagdadzkiego - Ankara, dnia 30 stycznia 1958 r. ; 21. Oświadczenie agencji TASS w sprawie Paktu Bagdadzkiego - Moskwa, dnia 22 stycznia 1958 r. -- WIZYTA PREMIERA CZECHOSŁOWACJI W INDIACH : 22 Wspólne oświadczenie o rozmowach między premierem Czechosłowacji V. Sirokym a premierem Indii, J. Nehru - Delhi, dnia 6 stycznia 1958 r. -- WIZYTA PREZYDENTA INDONEZJI W JUGOSŁAWII : 23. Komunikat o rozmowach między prezydentem Indonezji, Sukarno, a prezydentem Jugosławii J. Broz-Tito - Belgrad, dnia 19 stycznia 1958 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1958

:

image/x.djvu

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: