Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.14, nr 2 = 150 (1958)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I OSŁABIENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 24. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, na list prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, z dnia 12 stycznia 1958 r. - Moskwa, dnia 1 lutego 1958 r. ; 25. Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, na listy przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, z dnia 11 grudnia 1957 r. i 8 stycznia 1958 r. - Londyn, dnia 8 lutego 1958 r. ; 26. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina z dnia 1 lutego 1958 r. - Waszyngton, dnia 15 lutego 1958 r. ; 27. Memorandum rządu ZSRR do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 28 lutego 1958 r. -- PLAN RAPACKIEGO : 28. Komunikat o rozmowach między ministrem spraw zagranicznych PRL, A. Rapackim, a ministrem spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyką, w sprawie utworzenia w Europie środkowej strefy bezatomowej - Moskwa, dnia 1 lutego 1958 r. ; 29. Nota i memorandum ministra spraw zagranicznych PRL, A. Rapackiego, wręczone ambasadorowi Francji w Warszawie w sprawie utworzenia w Europie środkowej strefy bezatomowej - Warszawa, dnia 14 lutego 1958 r. ; 30. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie utworzenia w Europie środkowej strefy bezatomowej - Moskwa, dnia 19 lutego 1958 r. ; 31. Odpowiedź rządu Republiki Czechosłowackiej na memorandum rządu PRL z dnia 14 lutego 1958 r. - Praga, dnia 19 lutego 1958 r. ; 32. Aide-mémoire rządu NRF w związku z memorandum rządu PRL z dnia 14 lutego 1958 r. - Berlin, dnia 24 lutego 1958 r. ; 33. Odpowiedź rządu NRD na memorandum rządu PRL z dnia 14 lutego 1958 r. - Berlin, dnia 27 lutego 1958 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA PRL : 34. Streszczenie wywiadu korespondenta dziennika angielskiego "The Times" u pierwszego sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki - Warszawa, dnia 15 lutego 1958 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A NRF : 35. Rozmowa pierwszego sekretarza KC KPZR, N. S. Chruszczowa, z wydawcą Alexem Springerem i naczelnym redaktorem gazety "Die Welt" Hansem Zehrerem - Moskwa, dnia 29 stycznia 1958 r. -- WIZYTA KRÓLA AFGANISTANU W INDIACH : 36. Wspólny komunikat o rozmowach między królem Afganistanu a premierem Indii - Delhi, dnia 14 lutego 1958 r. -- SPRAWA KOREI : 37. Oświadczenie rządu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zjednoczenia Korei - Phenjan, dnia 5 lutego 1958 r. ; 38. Oświadczenie rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zjednoczenia Korei - Pekin, dnia 7 lutego 1958 r. ; 39. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie zjednoczenia Korei - Moskwa, dnia 20 lutego 1958 r. -- POBYT CHIŃSKIEJ DELEGACJI RZĄDOWEJ W KOREAŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ : 40. Wspólne oświadczenie rządu Chińskiej Republiki Ludowej i rządu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - Phenjan, dnia 19 lutego 1958 r. -- WIZYTA PREZYDENTA HO CHI MINHA W INDIACH : 41. Wspólne oświadczenie prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Ho Chi Minha, i premiera Indii, J. Nehru - Delhi, dnia 12 lutego 1958 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1958

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: