Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.14, nr 7-9 = 155-157 (1958)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I OSŁABIENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 120. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 11 czerwca 1958 r. w sprawie konferencji na najwyższym szczeblu - Waszyngton, dnia 2 lipca 1958 r. ; 121. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, w sprawie zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Moskwa, dnia 2 lipca 1958 r. -- 122. Nota rządu ZSRR do rządu Francji wraz z projektem układu o przyjaźni i współpracy państw europejskich - Moskwa, dnia 15 lipca 1958 r. ; 123. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na listy przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 9 maja i 2 lipca 1958 r. w sprawie zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Waszyngton, dnia 31 lipca 1958 r. ; 124. Oświadczenie agencji TASS w sprawie planów wyposażenia armii szwajcarskiej w broń atomową - Moskwa, dnia 9 sierpnia 1958 r. ; 125. Odpowiedź rządu Francji na notę rządu ZSRR z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie zawarcia układu o przyjaźni i współpracy państw europejskich - Paryż, dnia 22 sierpnia 1958 r. ; 126. Odpowiedź rządu Niemieckiej Republiki Federalnej na notę rządu ZSRR z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie zawarcia układu o przyjaźni i współpracy państw europejskich - Bonn, dnia 22 sierpnia 1958 r. ; 127. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Moskwa, dnia 15 września 1958 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 128. Sprawozdanie Konferencji Ekspertów dotyczące metod wykrywania naruszeń ewentualnego porozumienia w sprawie zaprzestania doświadczeń jądrowych - Genewa, dnia 21 sierpnia 1958 r. ; 129. Nota rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do rządu ZSRR wraz z oświadczeniem prezydenta Eisenhowera w sprawie zawieszenia doświadczeń jądrowych - Waszyngton, dnia 22 sierpnia 1958 r. ; 130. Oświadczenie rządu Wielkiej Brytanii w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Londyn, dnia 22 sierpnia 1958 r. ; 131. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 22 sierpnia 1958 r. oraz odpowiedzi udzielone przez przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w dniu 22 sierpnia 1958 r. na pytania korespondenta "Prawdy" w sprawie zaprzestania na zawsze doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 30 sierpnia 1958 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 132. Nota rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do rządu Niemieckiej Republiki Federalnej w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Berlin, dnia 4 września 1958 r. ; 133. Nota rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do rządu ZSRR w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Berlin, dnia 4 września 1958 r. ; 134. Nota rządu Niemieckiej Republiki Federalnej do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Bonn, dnia 9 września 1958 r. ; 135. Nota rządu ZSRR do rządu Wielkiej Brytanii w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Moskwa, dnia 18 września 1958 r. ; 136. Nota rządu ZSRR do rządu Niemieckiej Republiki Federalnej w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Moskwa, dnia 18 września 1958 r. ; 137. Nota rządu ZSRR do rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Moskwa, dnia 18 września 1958 r. ; 138. Odpowiedź rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki na notę rządu ZSRR z dnia 18 września 1958 r. w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Waszyngton, dnia 30 września 1958 r. -- PLAN RAPACKIEGO : 139. Odpowiedź rządu kanadyjskiego na memorandum rządu PRL z dnia 14 lutego 1958 r. - Ottawa, dnia 9 lipca 1958 r. -- WIZYTA KANCLERZA ADENAUERA WE FRANCJI : 140. Wspólny komunikat francusko-niemiecki - Colombey-les-deux-Eglises, dnia 14 września 1958 r. -- POBYT AUSTRIACKIEJ DELEGACJI RZĄDOWEJ W ZSRR : 141. Wspólny komunikat radziecko-austriacki - Moskwa, dnia 24 lipca 1958 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MINISTRÓW ZSRR N. S. CHRUSZCZOWA W CHINACH : 142. Wspólny komunikat radziecko-chiński - Pekin, dnia 3 sierpnia 1958 r. -- STOSUNKI AMERYKAŃSKO-BRAZYLIJSKIE : 143. List prezydenta Brazylii, Juscelina Kubitschka de Oliveira, do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera - Rio de Janeiro, dnia 28 maja 1958 r. ; 144. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list prezydenta Brazylii, Juscelina Kubitschka de Oliveira, z dnia 28 maja 1958 r. - Waszyngton, dnia 5 czerwca 1958 r. -- WIZYTA SEKRETARZA STANU DULLESA W BRAZYLII : 145. Wspólny komunikat amerykańsko-brazylijski - Brasilia, dnia 7 sierpnia 1958 r. -- WIZYTA PREMIERA KAMBODŻY W CHINACH : 146. Wspólny komunikat chińsko-kambodżański - Pekin, dnia 24 sierpnia 1958 r. -- SPRAWY BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU (Liban i Jordania) : 147. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera - Moskwa, dnia 19 lipca 1958 r. ; 148. Oświadczenie rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 20 lipca 1958 r. ; 149. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 19 lipca 1958 r. - Waszyngton, dnia 22 lipca 1958 r. ; 150. Tymczasowa odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 19 lipca 1958 r. - Londyn, dnia 22 lipca 1958 r. ; 151. Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 19 lipca 1958 r. - Londyn, dnia 22 lipca 1958 r. ; 152. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, z dnia 22 lipca 1958 r. - Moskwa, dnia 23 lipca 1958 r. ; 153. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, z dnia 22 lipca 1958 r. - Moskwa, dnia 23 lipca 1958 r. ; 154. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 23 lipca 1958 r. - Waszyngton, dnia 25 lipca 1958 r. ; 155. Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 23 lipca 1958 r. - Londyn, dnia 26 lipca 1958 r. ; 156. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, z dnia 25 lipca 1958 r. - Moskwa, dnia 28 lipca 1958 r. ; 157. Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 28 lipca 1958 r. - Londyn, dnia 31 lipca 1958 r. ; 158. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 28 lipca 1958 r. - Waszyngton, dnia 1 sierpnia 1958 r. ; 159. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, z dnia 1 sierpnia 1958 r. - Moskwa, dnia 5 sierpnia 1958 r. ; 160. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana z dnia 31 lipca 1958 r. - Moskwa, dnia 5 sierpnia 1958 r. ; 161. Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii H. Macmillana na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 5 sierpnia 1958 r. - Londyn, dnia 7 sierpnia 1958 r. ; 162. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, z dnia 7 sierpnia 1958 r. - Moskwa, dnia 10 sierpnia 1958 r. ; 163. Przemówienie ministra spraw zagranicznych polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Adama Rapackiego, na nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 19 sierpnia 1958 r. ; 164. Rezolucja 10 państw arabskich przyjęta na nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 21 sierpnia 1958 r. -- PAKT BAGDADZKI : 165. Deklaracja członków Paktu Bagdadzkiego - Londyn, dnia 28 lipca 1958 r. ; 166. Komunikat Rady Paktu Bagdadzkiego - Londyn, dnia 29 lipca 1958 r. ; 167. Oświadczenie agencji TASS w związku z londyńską sesją Rady Paktu Bagdadzkiego (28-29 lipca 1958 r.) - Moskwa, dnia 31 lipca 1958 r. -- SPRAWY DALEKIEGO WSCHODU (Sytuacja w Cieśninie Taiwańskiej) : 168. Komunikat rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie rozszerzenia chińskich wód terytorialnych - Pekin, dnia 4 września 1958 r. ; 169. Oświadczenie premiera Rady Państwowej ChRL, Czou En-laia, w sprawie sytuacji w Cieśninie Taiwańskiej - Pekin, dnia 6 września 1958 r. ; 170. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera - Moskwa, dnia 7 września 1958 r. ; 171. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 7 września 1958 r. - Waszyngton, dnia 12 września 1958 r. ; 172. Nota rządu ZSRR do rządu Japonii w sprawie sytuacji na Dalekim Wschodzie - Moskwa, dnia 16 września 1958 r. ; 173. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, z dnia 12 września 1958 r. - Moskwa, dnia 19 września 1958 r. ; 174. Oświadczenie rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w związku z sytuacją w strefie Taiwanu - Warszawa, dnia 19 września 1958 r. ; 175. Pierwsze oświadczenie Białego Domu w sprawie listu przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 19 września 1958 r. - Waszyngton, dnia 20 września 1958 r. ; 176. Drugie oświadczenie Białego Domu w sprawie listu przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 19 września 1958 r. - Waszyngton, dnia 20 września 1958 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1958

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: