Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.14, nr 10-12 = 158-160 (1958)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA : 177. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona i proklamowana na III sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Paryż, dnia 10 grudnia 1948 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I OSŁABIENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 178. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dna 15 września 1958 r. w sprawie zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Waszyngton, dnia 10 października 1958 r. ; 179. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu USA z dnia 10 października 1958 r. w sprawie zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Moskwa, dnia 1 listopada 1958 r. ; 180. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dnia 1 listopada 1958 r. w sprawie zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Moskwa, dnia 7 listopada 1958 r. ; 181. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu USA z dnia 7 listopada 1958 r. w sprawie zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Moskwa, dnia 10 listopada 1958 r. ; 182. Deklaracja rządu ZSRR w sprawie sposobów zapobieżenia niespodziewanemu atakowi - Genewa, dnia 28 listopada 1958 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 183. Nota rządu USA do rządu ZSRR w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 10 września 1958 r. ; 184. Odpowiedź rządu ZSRR ma notę rządu USA z dnia 10 września 1958 r. w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 1 października 1958 r. ; 185. Oświadczenie agencji TASS w sprawie wznowienia przez ZSRR doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 3 października 1958 r. ; 186. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dnia 1 października 1958 r. w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 20 października 1958 r. ; 187. Oświadczenie prezydenta USA, Dwight D. Eisenhowera, w sprawie zawieszenia doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 25 października 1958 r. ; 188. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu USA z dnia 20 października 1958 r. w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 30 października 1958 r. ; 189. Oświadczenie prezydenta USA, Dwight D. Eisenhowera, w sprawie wznowienia przez ZSRR doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 7 listopada 1958 r. ; 190. Deklaracja rządu ZSRR w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią atomową i wodorową oraz projekt Układu w tej sprawie - Genewa, dnia 29 listopada 1958 r. -- PLAN RAPACKIEGO : 191. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, w sprawie polskiej propozycji rozbrojeniowej - Warszawa, dnia 4 listopada 1958 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 192. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu Niemieckiej Republiki Federalnej w sprawie stosunków między ZSRR a NRF - Moskwa, dnia 14 października 1958 r. ; 193. Nota rządu Niemieckiej Republiki Federalnej do rządu w sprawie przygotowania traktatu pokojowego z Niemcami - Bonn, dnia 17 listopada 1958 r. ; 194. Nota rządu ZSRR do rządu USA w sprawie Berlina - Moskwa, dnia 27 listopada 1958 r. ; 195. Nota rządu ZSRR do rządu Niemieckiej Republiki Federalnej w sprawie Berlina - Moskwa, dnia 27 listopada 1958 r. ; 196. Nota rządu ZSRR do rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie Berlina - Moskwa, dnia 27 listopada 1958 r. ; 197. Wywiad przedstawiciela zachodnio-niemieckiego dziennika "Süddeutsche Zeitung", H. U. Kempskiego, u przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa w sprawie Berlina - Moskwa, dnia 13 grudnia 1958 r. ; 198. Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, NRF, Wielkiej Brytanii i USA w sprawie Berlina - Paryż, dnia 14 grudnia 1958 r. ; 199. Komunikat Rady Paktu Północno-Atlantyckiego w sprawie Berlina - Paryż, dnia 16 grudnia 1958 r. ; 200. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie Berlina - Waszyngton, dnia 31 grudnia 1958 r. ; 201. Odpowiedź rządu Wielkiej Brytanii na notę rządu ZSRR z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie Berlina - Londyn, dnia 31 grudnia 1958 r. ; 202. Odpowiedź rządu Francji na notę rządu ZSRR z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie Berlina - Paryż, dnia 31 grudnia 1958 r. -- NATO : 203. Komunikat końcowy sesji Rady Paktu Północno-Atlantyckiego - Paryż, dnia 18 grudnia 1958 r. ; 204. Oświadczenie agencji TASS w związku z sesją Rady NATO odbytej w Paryżu w dniach od 16 do 18 grudnia 1958 r. - Moskwa, dnia 23 grudnia 1958 r. -- POBYT POLSKIEJ DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ W ZSRR : 205. Wspólne oświadczenie polsko-radzieckie - Moskwa, dnia 10 listopada 1958 r. -- POBYT DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ NRD W POLSCE : 206. Wspólny komunikat o naradach między delegacjami partyjno-rządowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Warszawa, dnia 14 grudnia 1958 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-TURECKIE : 207. Oświadczenie rządu ZSRR skierowane do rządu tureckiego w sprawie nowego porozumienia wojskowego między Turcją a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - Moskwa, dnia 13 grudnia 1958 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-IRAŃSKIE : 208. Oświadczenie rządu ZSRR skierowane do rządu Iranu - Moskwa, dnia 31 października 1958 r. ; 209. Odpowiedź rządu Iranu na notę rządu ZSRR z dnia 31 października 1958 r. - Teheran, dnia 9 listopada 1958 r. ; 210. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu Iranu - Teheran, dnia 28 grudnia 1958 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NORWEGII W JUGOSŁAWII : 211. Wspólny komunikat jugosłowiańsko-norweski - Belgrad, dnia 3 października 1958 r. -- POBYT DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ NRD W BUŁGARII : 212. Wspólny komunikat o rozmowach między delegacjami partyjno-rządowymi Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Bułgarii - Sofia, dnia 12 października 1958 r. -- WIZYTA PREMIERA INDONEZJI W JUGOSŁAWII : 213. Wspólny komunikat jugosłowiańsko-indonezyjski - Belgrad, dnia 22 października 1958 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH JUGOSŁAWII W ANGLII : 214. Wspólny komunikat angielsko-jugosłowiański - Londyn, dnia 31 października 1958 r. -- WIZYTA PREMIERA GRECJI W NRF : 215. Wspólny komunikat o rozmowach między premierem Grecji, Karamanlisem, a kanclerzem NRF, Adenauerem - Bonn, dnia 12 listopada 1958 r. -- WIZYTA PREMIERA FRANCJI W NRF : 216. Wspólny komunikat o rozmowach między premierem Francji, gen. de Gaulle'em, a kanclerzem NRF, Adenauerem - Bad-Kreuznach, dnia 26 listopada 1958 r. -- SPRAWY AFRYKAŃSKIE : 217. Wspólne oświadczenie premiera Republiki Gwinei, Sekou Touré i premiera Ghany, Kwame Nkrumah, w sprawie utworzenia trzonu Stanów Zjednoczonych Afryki Zachodniej - Akra, dnia 23 listopada 1958 r. -- SPRAWY BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU : 218. Oświadczenie rządu USA w sprawie wycofania wojsk amerykańskich z Libanu - Waszyngton, dnia 8 października 1958 r. -- SPRAWY DALEKIEGO WSCHODU : 219. Odpowiedź rządu Japonii ma notę werbalną rządu ZSRR z dnia 16 września 1958 r. w sprawie sytuacji na Dalekim Wschodzie - Tokio, dnia 2 października 1958 r. ; 220. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu Japonii z dnia 2 października 1958 r. w sprawie sytuacji na Dalekim Wschodzie - Tokio, dnia 27 listopada 1958 r. ; 221. Nota rządu ZSRR do rządu Japonii w sprawie remilitaryzacji Japonii - Moskwa, dnia 2 grudnia 1958 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ W CHINACH : 222. Wspólne oświadczenie chińsko-koreańskie - Pekin, dnia 8 grudnia 1958 r. -- SPRAWA KOREI : 223. Odpowiedź rządu Wielkiej Brytanii na oświadczenie rządu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z dnia 5 lutego 1958 r. i na oświadczenie rządu Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 7 lutego 1958 r. - Pekin, dnia 9 kwietnia 1958 r. ; 224. Nota rządu Chińskiej Republiki Ludowej do rządu Wielkiej Brytanii w sprawie wycofania obcych wojsk z Korei - Pekin, dnia 6 maja 1958 r. ; 225. Odpowiedź rządu Wielkiej Brytanii na notę rządu Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie wycofania obcych wojsk z Korei - Pekin, dnia 2 lipca 1958 r. ; 226. Oświadczenie rządu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie wycofania wojsk amerykańskich z Korei południowej - Phenjan, dnia 25 października 1958 r. ; 227. Oświadczenie agencji TASS w sprawie wycofania wojsk amerykańskich z Korei południowej - Moskwa, dnia 9 listopada 1958 r. ; 228. Nota rządu Chińskiej Republiki Ludowej do rządu Wielkiej Brytanii w sprawie wycofania obcych wojsk z Korei - Pekin, dnia 10 listopada 1958 r. ; 229. Odpowiedź rządu Wielkiej Brytanii na notę rządu Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 10 listopada 1958 r. w sprawie wycofania obcych wojsk z Korei - Pekin, dnia 5 grudnia 1958 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1958

:

image/x.djvu

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: