Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.15, nr 4-6 = 164-166 (1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 44. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR w związku z rokowaniami ZSRR, USA i W. Brytanii w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 12 kwietnia 1959 r. ; 45. List prezydenta USA, Dwight D. Eisenhowera, do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 13 kwietnia 1959 r. ; 46. List premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Londyn, dnia 13 kwietnia 1959 r. ; 47. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list prezydenta USA, Dwight D. Eisenhowera, z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 23 kwietnia 1959 r. ; 48. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 23 kwietnia 1959 r. ; 49. Odpowiedź prezydenta USA, Dwight D. Eisenhowera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 23 kwietnia 1959 r. w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 5 maja 1959 r. ; 50. Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 23 kwietnia 1959 r. w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Londyn, dnia 6 maja 1959 r. ; 51. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list prezydenta USA, Dwight D. Eisenhowera, z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, 15 maja 1959 r. ; 52. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, z dnia 6 maja 1959 r. w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Londyn, dnia 15 maja 1959 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 53. Wspólny komunikat ministrów spraw zagranicznych Francji, USA i W. Brytanii w sprawie Berlina i zjednoczenia Niemiec - Waszyngton, dnia 31 marca 1959 r. ; 54. Wspólny komunikat ministrów spraw zagranicznych Francji, NRF, W. Brytanii i USA w sprawie Berlina i zjednoczenia Niemiec - Waszyngton, dnia 1 kwietnia 1959 r. ; 55. List premiera NRD, O. Grotewohla, do kanclerza NRF, K. Adenauera, w sprawie zjednoczenia Niemiec - Berlin, dnia 8 kwietnia 1959 r. ; 56. Nota rządu ZSRR do rządu NRF w sprawie wyposażenia Bundeswehry w broń atomową - Moskwa, dnia 21 kwietnia 1959 r. ; 57. Komunikat o naradzie ministrów spraw zagranicznych państw należących do Układu Warszawskiego oraz Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie Berlina i zjednoczenia Niemiec - Warszawa, dnia 28 kwietnia 1959 r. ; 58. Wspólny komunikat ministrów spraw zagranicznych Francji, W. Brytanii, USA i NRF w sprawie Berlina i konferencji ministrów spraw zagranicznych w Genewie - Paryż, dnia 30 kwietnia 1959 r. ; 59. Odpowiedź rządu NRF na notę rządu ZSRR z dnia 21 kwietnia 1959 r. w sprawie wyposażenia Bundeswehry w broń atomową - Moskwa, dnia 9 maja 1959 r. ; 60. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu NRF z dnia 9 maja 1959 r. w sprawie wyposażenia Bundeswehry w broń atomową - Moskwa, dnia 23 maja 1959 r. -- NATO : 61. Nota rządu ZSRR do rządu włoskiego w sprawie zakładania na terytorium Włoch amerykańskich wyrzutni rakietowych - Moskwa, dnia 1 listopada 1958 r. ; 62. Aide-mémoire rządu Norwegii w sprawie zakładania baz NATO na terytorium Norwegii - Oslo, dnia 17 marca 1959 r. ; 63. Komunikat Rady NATO - Waszyngton, dnia 4 kwietnia 1959 r. ; 64. Nota rządu ZSRR do rządu Norwegii w sprawie zakładania baz NATO na terytorium Norwegii - Moskwa, dnia 16 kwietnia 1959 r. ; 65. Nota rządu ZSRR do rządu USA w sprawie wyposażania niektórych krajów NATO w broń jądrową i rakietową - Moskwa, dnia 21 kwietnia 1959 r. ; 66. Nota rządu ZSRR do rządu włoskiego w sprawie zakładania na terytorium Włoch amerykańskich wyrzutni rakietowych - Moskwa, dnia 28 kwietnia 1959 r. ; 67. Oświadczenie rządu ZSRR skierowane do rządu tureckiego w sprawie zakładania na terytorium Turcji amerykańskich wyrzutni rakietowych - Moskwa, dnia 30 kwietnia 1959 r. ; 68. Komunikat Rady NATO - Paryż, dnia 6 maja 1959 r. ; 69. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dnia 21 kwietnia 1959 r. w sprawie wyposażania niektórych krajów NATO w broń jądrową i rakietową - Moskwa, dnia 8 maja 1959 r. ; 70. Odpowiedź rządu włoskiego na notę rządu ZSRR z dnia 28 kwietnia 1959 r. w sprawie zakładania na terytorium Włoch wyrzutni rakietowych - Moskwa, dnia 10 maja 1959 r. ; 71. Aide-memoire rządu ZSRR do rządu Grecji w sprawie zakładania na terytorium Grecji amerykańskich baz atomowych i wyrzutni rakietowych - Moskwa, dnia 13 maja 1959 r. ; 72. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu USA z dnia 8 maja 1959 r. w sprawie wyposażania niektórych krajów NATO w broń jądrową i rakietową - Moskwa, dnia 23 maja 1959 r. ; 73. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu włoskiego z dnia 10 maja 1959 r. w sprawie zakładania na terytorium Włoch amerykańskich baz rakietowych - Moskwa, dnia 10 czerwca 1959 r. -- STREFA BEZATOMOWA NA BAŁKANACH : 74. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie utworzenia strefy bezatomowej na Bałkanach i w rejonie Adriatyku - Moskwa, dnia 25 czerwca 1959 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO PREZYDIUM NAJWYŻSZEGO ZGROMADZENIA LUDOWEGO KRL-D W POLSCE : 75. Wspólny komunikat polsko-koreański - Warszawa, dnia 30 kwietnia 1959 r. -- WIZYTA PREZYDENTA INDONEZJI W POLSCE : 76. Oświadczenie polsko-indonezyjskie - Warszawa, dnia 3 maja 1959 r. -- POBYT BUŁGARSKIEJ DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ W POLSCE : 77. Wspólna deklaracja polsko-bułgarska - Warszawa, dnia 29 czerwca 1959 r. -- POBYT DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ ZSRR W ALBANII : 78. Wspólne oświadczenie radziecko-albańskie - Tirana, dnia 30 maja 1959 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-IRAŃSKIE : 79. Odpowiedź rządu Iranu na memorandum rządu ZSRR z dnia 28 grudnia 1958 r. - Teheran, dnia 30 kwietnia 1959 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 80. Nota rządu ZSRR do rządu japońskiego w sprawie wyposażania Japonii w broń atomową - Tokio, dnia 4 maja 1959 r. -- POBYT DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ NRD W ZSRR : 81. Komunikat o pobycie delegacji partyjno-rządowej NRD z wizytą przyjaźni w ZSRR - Moskwa, dnia 19 czerwca 1959 r. -- STOSUNKI TURECKO-GRECKIE : 82. Wspólny komunikat turecko-grecki - Ankara, dnia 9 maja 1959 r. -- WIZYTA PREZYDENTA TURCJI W RZYMIE : 83. Wspólny komunikat włosko-turecki - Rzym, dnia 10 czerwca 1959 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH JUGOSŁAWII W GRECJI : 84. Wspólny komunikat grecko-jugosłowiański - Ateny, dnia 18 czerwca 1959 r. -- WIZYTA PREZYDENTA FRANCJI WE WŁOSZECH : 85. Wspólny komunikat włosko-francuski - Rzym, dnia 27 czerwca 1959 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-WĘGIERSKIE : 86. Układ o Przyjaźni i Współpracy między Chińską Republiką Ludową a Węgierską Republiką Ludową - Pekin, dnia 6 maja 1959 r. -- SEATO : 87. Komunikat ogłoszony na zakończenie piątej sesji Rady SEATO - Wellington, dnia 10 kwietnia 1959 r. -- KANAŁ SUESKI : 88. Umowa między rządem Zjednoczonej Republiki Arabskiej a Towarzystwem Finansowym Kanału Sueskiego i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w sprawie wypłacenia odszkodowania Towarzystwu Finansowemu Kanału Sueskiego - Genewa, dnia 13 lipca 1953 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1959

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: