Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.15, nr 7-9 = 167-169 (1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I OSŁABIENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 89. Deklaracja ministrów spraw zagranicznych USA, Francji, Zjednoczonego Królestwa i ZSRR w sprawie rozbrojenia - Genewa, dnia 5 sierpnia 1959 r. ; 90. Oświadczenie Departamentu Stanu USA w sprawie zawieszenia doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 26 sierpnia 1959 r. ; 91. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie zawieszenia doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 27 sierpnia 1959 r. -- POBYT DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ ZSRR W POLSCE : 92. Wspólne oświadczenie polsko-radzieckie - Warszawa, dnia 22 lipca 1959 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH DANII W POLSCE : 93. Komunikat o wizycie w Polsce ministra spraw zagranicznych Danii - Warszawa, dnia 12 września 1959 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 94. Komunikat końcowy konferencji ministrów spraw zagranicznych w Genewie - Genewa, dnia 5 sierpnia 1959 r. ; 95. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. S. Chruszczowa, do kanclerza NRF, K. Adenauera - Moskwa, dnia 18 sierpnia 1959 r. ; 96. Odpowiedź kanclerza NRF, K. Adenauera, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 18 sierpnia 1959 r. - Bonn, dnia 28 sierpnia 1959 r. -- STREFA BEZATOMOWA NA BAŁKANACH : 97. Odpowiedź rządu USA na oświadczenie rządu ZSRR z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie utworzenia strefy bezatomowej na Bałkanach i w rejonie Adriatyku - Waszyngton, dnia 11 lipca 1959 r. ; 98. Odpowiedź rządu francuskiego na oświadczenie rządu ZSRR z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie utworzenia strefy bezatomowej na Bałkanach i w rejonie Adriatyku - Paryż, dnia 11 lipca 1959 r. ; 99. Odpowiedź rządu włoskiego na oświadczenie rządu ZSRR z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie utworzenia strefy bezatomowej na Bałkanach i w rejonie Adriatyku - Rzym, dnia 12 lipca 1959 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 100. Komunikat w sprawie wymiany oficjalnych wizyt między przewodniczącym Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowem, a prezydentem USA, Dwight D. Eisenhowerem - Moskwa, dnia 4 sierpnia 1959 r. ; 101. Komunikat Białego Domu w sprawie oficjalnej wizyty przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 23 sierpnia 1959 r. ; 102. Wspólny komunikat o rozmowach między premierem ZSRR, N. S. Chruszczowem, a prezydentem USA, Dwight D. Eisenhowerem - Camp David, dnia 27 września 1959 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-DUŃSKIE : 103. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu Danii - Moskwa, dnia 19 lipca 1959 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-SZWEDZKIE : 104. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu Szwecji - Moskwa, dnia 19 lipca 1959 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-NORWESKIE : 105. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu Norwegii - Moskwa, dnia 19 lipca 1959 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-FIŃSKIE : 106. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu Finlandii - Moskwa, dnia 20 lipca 1959 r. -- WIZYTA CESARZA ABISYNII W ZSRR : 107. Wspólny komunikat radziecko-abisyński - Moskwa, dnia 12 lipca 1959 r. -- POBYT DELEGACJI REPUBLIKI GWINEI W ZSRR : 108. Wspólny komunikat radziecko-gwinejski - Moskwa, dnia 24 sierpnia 1959 r. -- WIZYTA PREZYDENTA EISENHOWERA W NRF I WE FRANCJI : 109. Wspólny komunikat o rozmowach między prezydentem USA, D. Eisenhowerem, a kanclerzem NRF, K. Adenauerem - Bonn, dnia 27 sierpnia 1959 r. ; 110. Wspólny komunikat francusko-amerykański - Paryż, dnia 3 września 1959 r. ; 111. Wspólny komunikat włosko-amerykański - Paryż, dnia 3 września 1959 r. -- ORGANIZACJA PAŃSTW AMERYKAŃSKICH : 112. Rezolucja uchwalona na piątej konferencji konsultatywnej ministrów spraw zagranicznych 21 państw amerykańskich - Santiago de Chile, dnia 17 sierpnia 1959 r. ; 113. Deklaracja piątej konferencji konsultatywnej ministrów spraw zagranicznych 21 państw amerykańskich - Santiago de Chile, dnia 18 sierpnia 1959 r. -- SPRAWY AFRYKAŃSKIE : 114. Wspólna deklaracja premiera Ghany i prezydenta Republiki Gwinei w sprawie utworzenia Unii Niepodległych Państw Afryki - Konakry, dnia 1 maja 1959 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1959

:

image/x.djvu

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: