Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.17, nr 1 = 185 (1961)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XV SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : 1. Rezolucja w sprawie gospodarczych i społecznych konsekwencji rozbrojenia uchwalona na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1960 r. ; 2. Rezolucja w sprawie postępu na Obszarach Niesamodzielnych uchwalona na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1960 r. ; 3. Rezolucja w sprawie dostarczania informacji o Obszarach Niesamodzielnych uchwalona na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1960 r. ; 4. Rezolucja w sprawie doboru personelu Sekretariatu ONZ według stref geograficznych uchwalona na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1960 r. ; 5. Rezolucja w sprawie Algierii uchwalona na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1960 r. ; 6. Rezolucja w sprawie zawieszenia doświadczeń jądrowych i termojądrowych uchwalona na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 20 grudnia 1960 r. ; 7. Rezolucja w sprawie zawieszenia doświadczeń jądrowych i termojądrowych uchwalona na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 20 grudnia 1960 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 8. Nota rządu ZSRR do rządu holenderskiego w sprawie rozmieszczenia broni jądrowej USA na terytorium Holandii - Moskwa, dnia 7 stycznia 1961 r. -- SPRAWA NARUSZENIA RADZIECKIEGO OBSZARU POWIETRZNEGO PRZEZ SAMOLOTY AMERYKAŃSKIE : 9. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR o zwolnieniu dwóch lotników, członków załogi amerykańskiego samolotu wojskowego "RB-47" - Moskwa, dnia 25 stycznia 1961 r. ; 10. Wypowiedź prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego, na konferencji prasowej w związku ze zwolnieniem przez rząd ZSRR dwóch lotników, członków załogi amerykańskiego samolotu wojskowego "RB-47" - Waszyngton, dnia 25 stycznia 1961 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 11. Toast wzniesiony przez przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na przyjęciu noworocznym w Wielkim Pałacu Kremlowskim - Moskwa, dnia 1 stycznia 1961 r. ; 12. Telegram przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, oraz przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR, L. I. Breżniewa, do Johna F. Kennedy'ego, z okazji objęcia przez niego stanowiska prezydenta USA - Moskwa, dnia 20 stycznia 1961 r. ; 13. Odpowiedź prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego, na telegram N. S. Chruszczowa i L. I. Breżniewa z dnia 20 stycznia 1961 r. - Waszyngton, dnia 21 stycznia 1961 r. ; 14. Wyjątek z przemówienia prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego, o sytuacji w państwie - Waszyngton, dnia 30 stycznia 1961 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-INDONEZYJSKIE : 15. Wspólny komunikat radziecko-indonezyjski - Moskwa, dnia 6 stycznia 1961 r. -- SPRAWY AFRYKAŃSKIE : 16. "Karta Afryki" oraz rezolucje uchwalone na konferencji szefów państw afrykańskich - Casablanca, dnia 7 stycznia 1961 r. -- SPRAWA REPUBLIKI KONGIJSKIEJ : 17. Oświadczenie rządu ZSRR o konieczności zniesienia powiernictwa Belgii nad Ruanda-Urundi i o sytuacji w Kongu - Moskwa, dnia 11 stycznia 1961 r. -- STOSUNKI AMERYKAŃSKO-KUBAŃSKIE : 18. Nota rządu Republiki Kubańskiej do rządu USA w sprawie zmniejszenia personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Kuby i USA - Hawana, dnia 2 stycznia 1961 r. ; 19. Oświadczenie prezydenta USA, Dwight D. Eisenhowera, o zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kubą - Waszyngton, dnia 3 stycznia 1961 r. ; 20. Nota rządu USA do rządu Kuby o zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kubą - Waszyngton, dnia 3 stycznia 1961 r. ; 21. Odpowiedź rządu Republiki Kubańskiej na notę rządu USA z dnia 3 stycznia 1961 r. o zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kubą - Hawana, dnia 4 stycznia 1961 r. ; 22. Oświadczenie rzecznika Białego Domu w związku z zerwaniem stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kubą - Waszyngton, dnia 4 stycznia 1961 r. -- SPRAWA LAOSU : 23. List szefa Państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, do rządu PRL w sprawie wydarzeń w Laosie - Phnom-Penh, dnia 1 stycznia 1961 r. ; 24. List szefa Państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w sprawie wydarzeń w Laosie - Phnom-Penh, dnia 2 stycznia 1961 r. ; 25. Telegram premiera Demokratycznej Republiki Wietnamu, Pham Van Donga, do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w sprawie wydarzeń w Laosie - Hanoi, dnia 4 stycznia 1961 r. ; 26. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list szefa Państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie wydarzeń w Laosie - Moskwa, dnia 7 stycznia 1961 r. ; 27. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na telegram premiera DRW, Pham Van Donga, z dnia 4 stycznia 1961 r. w sprawie wydarzeń w Laosie - Moskwa, dnia 9 stycznia 1961 r. ; 28. Odpowiedź rządu PRL na list szefa Państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, z dnia 1 stycznia 1961 r. w sprawie wydarzeń w Laosie – Phnom-Penh, dnia 12 stycznia 1961 r. ; 29. Wypowiedź prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego, na konferencji prasowej w sprawie wydarzeń w Laosie - Waszyngton, dnia 25 stycznia 1961 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1961

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: