Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.17, nr 5-6 = 189-190 (1961)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 80. Oświadczenie agencji TASS w sprawie mającego się odbyć spotkania między przewodniczącym Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowem, a prezydentem USA, J. F. Kennedy'm - Moskwa, dnia 19 maja 1961 r. ; 81. Oświadczenie Białego Domu w sprawie mającego się odbyć spotkania między prezydentem USA, J. F. Kennedy'm, a przewodniczącym Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowem - Waszyngton, dnia 19 maja 1961 r. ; 82. Wspólny komunikat o rozmowach między przewodniczącym Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowem a prezydentem USA, J. F. Kennedy'm - Wiedeń, dnia 4 czerwca 1961 r. -- SPRAWA DOŚWIADCZEŃ Z BRONIĄ JĄDROWĄ : 83. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu USA w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Wiedeń, dnia 4 czerwca 1961 r. ; 84. Nota rządu USA do rządu ZSRR w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 17 czerwca 1961 r. -- POKOJOWE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI KOSMICZNEJ : 85. Telegram przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do prezydenta USA, J. F. Kennedy'ego, w związku z kosmicznym lotem komandora A. Sheparda - Moskwa, dnia 6 maja 1961 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 86. Oświadczenie rządu NRD w związku ze współpracą wojskową pomiędzy NRF a Wielką Brytanią - Berlin, dnia 6 maja 1961 r. ; 87. Aide-mémoire rządu ZSRR do rządu USA w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami i problemu Berlina zachodniego - Wiedeń, dnia 4 czerwca 1961 r. ; 88. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie Berlina zachodniego, przekazane rządowi Republiki Francuskiej - Moskwa, dnia 8 czerwca 1961 r. ; 89. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie Berlina zachodniego, przekazane rządowi NRF - Moskwa, dnia 8 czerwca 1961 r. ; 90. Oświadczenie KC SED, Rady Państwa i Rady Ministrów NRD oraz Ogólnokrajowej Rady Frontu Narodowego Niemiec Demokratycznych w sprawie rozwiązania problemu niemieckiego - Berlin, dnia 14 czerwca 1961 r. ; 91. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa i przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, L. I. Breżniewa, do przywódców NRD w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami - Moskwa, dnia 26 czerwca 1961 r. ; 92. Telegram Rady Państwa NRD do Bundestagu i rządu NRF w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami - Berlin, dnia 28 czerwca 1961 r. -- NATO : 93. Komunikat końcowy wiosennej sesji Rady NATO - Oslo, dnia 10 maja 1961 r. -- CENTO : 94. Komunikat końcowy dziewiątej sesji Rady Ministerialnej CENTO - Ankara, dnia 28 kwietnia 1961 r. -- STOSUNKI POLSKO-NIGERYJSKIE : 95. Wspólny komunikat o pobycie w Polsce rządowej delegacji Nigerii - Warszawa, dnia 13 czerwca 1961 r. -- WIZYTA PREMIERA REPUBLIKI SOMALIJSKIEJ W ZSRR : 96. Wspólny komunikat radziecko-somalijski - Moskwa, dnia 2 czerwca 1961 r. -- POBYT RADZIECKIEJ DELEGACJI RZĄDOWEJ W KRL-D : 97. Komunikat o pobycie radzieckiej delegacji rządowej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej - Phenian, dnia 5 czerwca 1961 r. -- WIZYTA PREZYDENTA INDONEZJI W ZSRR : 98. Wspólny komunikat radziecko-indonezyjski - Moskwa, dnia 12 czerwca 1961 r. -- WIZYTA PREMIERA JAPONII W USA : 99. Wspólny komunikat amerykańsko-japoński - Waszyngton, dnia 22 czerwca 1961 r. -- SPRAWA REPUBLIKI KUBAŃSKIEJ : 100. Oświadczenie rzecznika Departamentu Stanu USA, L. White'a, w sprawie Kuby - Waszyngton, dnia 2 maja 1961 r. -- SPRAWA ANGOLI : 101. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie sytuacji w Angoli - Moskwa, dnia 26 maja 1961 r. ; 102. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Angoli - Nowy Jork, dnia 9 czerwca 1961 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-KAMBODŻAŃSKIE : 103. Układ o przyjaźni i wzajemnej nieagresji między Chińską Republiką Ludową a Królestwem Kambodży - Pekin, dnia 19 grudnia 1960 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-INDONEZYJSKIE : 104. Układ o przyjaźni miedzy Chińską Republiką Ludową a Republiką Indonezji - Dżakarta, dnia 1 kwietnia 1961 r. -- SPRAWA LAOSU : 105. List premiera Rady Państwowej ChRL, Czou En-laia, do szefa Państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, w sprawie Laosu - Pekin, dnia 6 maja 1961 r. ; 106. Odpowiedź szefa Państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, na list premiera Rady Państwowej ChRL, Czou En-laia, z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie Laosu - Phnom Penh, dnia 8 maja 1961 r. ; 107. Projekt deklaracji w sprawie neutralności Laosu i porozumienia w sprawie wycofania z terytorium Laosu obcych wojsk i personelu wojskowego oraz w sprawie uprawnień komisji międzynarodowej, przedstawiony przez delegację radziecką na konferencji genewskiej - Genewa, dnia 17 maja 1961 r. -- SPRAWA REPUBLIKI KONGIJSKIEJ : 108. Dwie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Republiki Kongijskiej - Nowy Jork, dnia 15 kwietnia 1961 r. -- SPRAWA RUANDA-URUNDI : 109. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Terytorium Powierniczego Ruanda-Urundi - Nowy Jork, dnia 21 kwietnia 1961 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1961

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: