Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.18, nr 4-5 = 200-201 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 42. Oświadczenie Departamentu Stanu USA w sprawie obrad Komitetu Rozbrojeniowego 18 państw i Planu Rapackiego - Waszyngton, dnia 3 kwietnia 1962 r. ; 43. Projekt deklaracji w sprawie zakazu propagandy wojennej przedstawiony przez delegację radziecką w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw - Genewa, dnia 5 kwietnia 1962 r. ; 44. Przemówienie przewodniczącego delegacji polskiej w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw, M. Naszkowskiego, w związku z oświadczeniem Departamentu Stanu USA z dnia 3 kwietnia 1962 r. w sprawie obrad Komitetu i Planu Rapackiego - Genewa, dnia 9 kwietnia 1962 r. ; 45. Zarys podstawowych postanowień układu o powszechnym i całkowitym rozbrojeniu w pokojowym świecie przedstawiony przez delegację amerykańską w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw - Genewa, dnia 18 kwietnia 1962 r. -- SPRAWA DOŚWIADCZEŃ Z BRONIĄ JĄDROWĄ : 46. Wspólne oświadczenie prezydenta USA, J. F. Kennedy'ego i premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 10 kwietnia 1962 r. ; 47. List premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Londyn, dnia 10 kwietnia 1962 r. ; 48. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list premiera Wielkiej Brytanii, H. Macmillana, z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 12 kwietnia 1962 r. ; 49. Przemówienie przewodniczącego delegacji polskiej w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw, M. Naszkowskiego, w sprawie zawarcia układu o zaprzestaniu doświadczeń z bronią jądrową - Genewa, dnia 12 kwietnia 1962 r. ; 50. Memorandum ośmiu państw niezaangażowanych dotyczące zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Genewa, dnia 16 kwietnia 1962 r. ; 51. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie memorandum ośmiu państw niezaangażowanych dotyczącego zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Genewa, dnia 19 kwietnia 1962 r. ; 52. Przemówienie przewodniczącego delegacji polskiej w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw, M. Naszkowskiego, w związku ze wznowieniem przez USA doświadczeń z bronią jądrową - Genewa, dnia 26 kwietnia 1962 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 53. Wywiad redaktora naczelnego "Prawdy", P. Satiukowa i redaktora naczelnego "Izwiestii", A. Adżubeja, u przewodniczącego Rady Państwa NRD, Waltera Ulbrichta - Berlin, dnia 29 kwietnia 1962 r. -- POBYT DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ NRD W CZECHOSŁOWACJI : 54. Wspólne oświadczenie delegacji partyjno-rządowych Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Praga, dnia 18 maja 1962 r. -- ORGANIZACJA PAKTU CENTRALNEGO (CENTO) : 55. Komunikat z dziesiątej sesji Rady Organizacji Paktu Centralnego (CENTO) - Londyn, dnia 1 maja 1962 r. -- NATO : 56. Komunikat końcowy z sesji Rady NATO - Ateny, dnia 6 maja 1962 r. -- ANZUS : 57. Komunikat z sesji Rady Organizacji Wojskowej Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych (ANZUS) - Camberra, dnia 9 maja 1962 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH BRAZYLII W POLSCE : 58. Wspólny komunikat polsko-brazylijski - Warszawa, dnia 17 maja 1962 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH ZSRR W JUGOSŁAWII : 59. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. A. Gromyki, w Jugosławii - Belgrad, dnia 22 kwietnia 1962 r. -- POBYT DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ ZSRR W BUŁGARII : 60. Wspólne oświadczenie bułgarsko-radzieckie - Sofia, dnia 19 maja 1962 r. -- STOSUNKI SYRYJSKO-IZRAELSKIE : 61. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktów granicznych między Syrią a Izraelem - Nowy Jork, dnia 9 kwietnia 1962 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1962

:

image/x.djvu

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: