Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.18, nr 12 = 208 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XVII SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : A. Sprawa rozbrojenia i energii jądrowej : 210. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie konieczności natychmiastowego zaprzestania doświadczeń jądrowych - Nowy Jork, dnia 6 listopada 1962 r. ; 211. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca zwołania trzeciej konferencji międzynarodowej w sprawie pokojowego wykorzystania energii jądrowej - Nowy Jork, dnia 29 listopada 1962 r. ; 212. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie międzynarodowej współpracy w pokojowym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1962 r. ; 213. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przeznaczenia na cele pokojowe środków zwolnionych dzięki rozbrojeniu - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1962 r. ; B. Sprawa przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym : 214. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie polityki "apartheidu" prowadzonej przez rząd Republiki Południowoafrykańskiej - Nowy Jork, dnia 6 listopada 1962 r. ; 215. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie wykonania rezolucji dotyczącej przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1962 r. ; 216. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Zanzibarowi - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1962 r. ; 217. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Kenii - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1962 r. ; 218. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Basuto, Beczuanie i Suazi - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1962 r. ; 219. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Niasie - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1962 r. ; 220. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie sytuacji w Angoli - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1962 r. ; 221. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Deklaracji Kairskiej krajów będących w stadium rozwoju - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1962 r. ; C. Współpraca międzynarodowa : 222. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zwołania międzynarodowej konferencji handlowej - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1962 r. ; 223. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie stałej suwerenności państw nad bogactwami naturalnymi - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1962 r. ; 224. Dwie rezolucje uchwalone na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczące zasad współpracy międzynarodowej w dziedzinie rozwoju prawa międzynarodowego - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1962 r. ; 225. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie kompensowania skutków wahań cen na surowce - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1962 r. ; 226. Rezolucja uchwalona na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie "Roku Współpracy Międzynarodowej" - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1962 r. -- SPRAWA DOŚWIADCZEŃ Z BRONIĄ JĄDROWĄ : 227. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do prezydenta USA, J. F. Kennedy'ego, w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, dnia 19 grudnia 1962 r. ; 228. Odpowiedź prezydenta USA, J. F. Kennedy'ego, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 19 grudnia 1962 r. w sprawie zaprzestania doświadczeń z bronią jądrową - Waszyngton, dnia 28 grudnia 1962 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 229. Komunikat z obrad XVII sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Bukareszt, dnia 20 grudnia 1962 r. -- NATO : 230. Komunikat końcowy sesji Rady NATO - Paryż, dnia 15 grudnia 1962 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 231. List kanclerza NRF, K. Adenauera, do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w sprawie incydentów na granicy między Berlinem wschodnim a zachodnim - Bonn, dnia 28 sierpnia 1962 r. ; 232. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na list kanclerza NRF, K. Adenauera, z dnia 28 sierpnia 1962 r. w sprawie incydentów na granicy między Berlinem wschodnim a zachodnim - Moskwa, dnia 24 grudnia 1962 r. -- STOSUNKI AMERYKAŃSKO-BRYTYJSKIE : 233. Wspólny komunikat o rozmowach między prezydentem USA, J. F. Kennedy'm a premierem Wielkiej Brytanii, H. Macmillanem - Nassau (Bahama), dnia 21 grudnia 1962 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1962

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: