Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.19, nr 3 = 211 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA DOŚWIADCZEŃ Z BRONIĄ JĄDROWĄ : 23. Oświadczenie agencji TASS w sprawie francuskich doświadczeń z bronią jądrową na Saharze - Moskwa, dnia 23 marca 1963 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 24. Nota rządu NRD do rządów USA, W. Brytanii i Francji w sprawie podporządkowania sędziów zachodnioberlińskich jurysdykcji sądów NRF - Berlin, dnia 1 marca 1963 r. ; 25. Nota rządu ZSRR do rządu USA w sprawie podporządkowania sędziów zachodnioberlińskich jurysdykcji sądów NRF - Moskwa, dnia 14 marca 1963 r. -- WIZYTA KRÓLA LAOSU W POLSCE : 26. Wspólny komunikat polsko-laotański - Warszawa, dnia 4 marca 1963 r. -- WIZYTA PREMIERA PRL W MEKSYKU : 27. Wspólny komunikat meksykańsko-polski - Meksyk, dnia 12 marca 1963 r. -- WIZYTA PREMIERA FINLANDII W ZSRR : 28. Wspólny komunikat radziecko-fiński - Moskwa, dnia 2 marca 1963 r. -- STOSUNKI FRANCUSKO-NIEMIECKIE : 29. Odpowiedź rządu NRF na notę rządu ZSRR z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie układu zawartego w Paryżu dnia 22 stycznia 1963 r. między Francją a NRF - Moskwa, dnia 29 marca 1963 r. ; 30. Odpowiedź rządu francuskiego na notę rządu ZSRR z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie układu francusko-niemieckiego zawartego w Paryżu dnia 22 stycznia 1963 r. - Paryż, dnia 30 marca 1963 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 31. Nota rządu ZSRR do rządu USA w sprawie ostrzelania radzieckiego kutra rybackiego przez amerykańskie okręty wojenne - Waszyngton, dnia 12 marca 1963 r. ; 32. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dnia 12 marca 1963 r. w sprawie ostrzelania radzieckiego kutra rybackiego przez amerykańskie okręty wojenne - Waszyngton, dnia 14 marca 1963 r. -- SPRAWA KUBY : 33. Oświadczenie rządu USA w sprawie ataków dokonywanych przez uchodźców kubańskich na statki radzieckie i obiekty położone na Kubie - Waszyngton, dnia 19 marca 1963 r. ; 34. Nota rządu ZSRR do rządu USA w związku z piracką napaścią kontrrewolucjonistów kubańskich na radziecki statek handlowy "Lgow" - Moskwa, dnia 27 marca 1963 r. ; 35. Nota rządu ZSRR do rządu USA w związku z piracką napaścią kontrrewolucjonistów kubańskich na radziecki statek handlowy "Baku" - Moskwa, dnia 29 marca 1963 r. ; 36. Wspólny komunikat Departamentu Stanu i Ministerstwa Sprawiedliwości USA w sprawie napaści kontrrewolucjonistów kubańskich na radzieckie statki handlowe - Waszyngton, dnia 30 marca 1963 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-PAKISTAŃSKIE : 37. Układ w sprawie granicy zawarty między Chińską Republiką Ludową a Pakistanem - Pekin, dnia 2 marca 1963 r. ; 38. Wspólny komunikat chińsko-pakistański - Pekin, dnia 4 marca 1963 r. -- WIZYTA KRÓLA LAOSU W CHINACH : 39. Wspólny komunikat chińsko-laotański - Pekin, dnia 10 marca 1963 r. -- STOSUNKI AMERYKAŃSKO-MAROKAŃSKIE : 40. Wspólny komunikat marokańsko-amerykański - Casablanca, dnia 22 grudnia 1959 r. ; 41. Wspólny komunikat amerykańsko-marokański - Waszyngton, dnia 29 marca 1963 r. -- KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE : 42. Deklaracja uchwalona na konferencji prezydentów sześciu krajów Ameryki Środkowej i prezydenta USA, J. F. Kennedy'ego - San José (Kostaryka), dnia 19 marca 1963 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1963

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: