Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.20, nr 1 = 221 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 1. List przewodniczącego Rady Państwa NRD, W. Ulbrichta, do kanclerza NRF, L. Erharda, wraz z projektem układu między NRD a NRF w sprawie całkowitego wyrzeczenia się broni jądrowej przez oba państwa niemieckie - Berlin, dnia 6 stycznia 1964 r. ; 2. Odpowiedź prezydenta USA, L. Johnsona, na orędzie przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 31 grudnia 1963 r. - Waszyngton, dnia 20 stycznia 1964 r. ; 3. Odpowiedź premiera Indii, J. Nehru, na orędzie przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 31 grudnia 1963 r. - New Delhi, dnia 20 stycznia 1964 r. ; 4. Orędzie prezydenta USA, L. Johnsona, skierowane do Komitetu Rozbrojeniowego 18 państw - Waszyngton, dnia 21 stycznia 1964 r. ; 5. Odpowiedź premiera W. Brytanii, A. Douglasa-Home'a, na orędzie przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 31 grudnia 1963 r. - Londyn, dnia 24 stycznia 1964 r. ; 6. Memorandum rządu ZSRR w sprawie kroków zmierzających do ograniczenia zbrojeń i złagodzenia napięcia międzynarodowego przedstawione Komitetowi Rozbrojeniowemu 18 państw - Genewa, dnia 28 stycznia 1964 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 7. Oświadczenie rządu NRD na temat realizacji porozumienia w sprawie przepustek dla mieszkańców Berlina zachodniego - Berlin, dnia 10 stycznia 1964 r. -- WIZYTA WICEPREMIERA PRL W WIELKIEJ BRYTANII : 8. Wspólny komunikat polsko-brytyjski - Londyn, dnia 23 stycznia 1964 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-FRANCUSKIE : 9. Komunikat francusko-chiński o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między obu państwami - Paryż i Pekin, dnia 27 stycznia 1964 r. ; 10. Oświadczenie rządu ChRL w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Francją - Pekin, dnia 28 stycznia 1964 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 11. Orędzie prezydenta USA, L. Johnsona, o stanie państwa, wygłoszone w Kongresie (fragment) - Waszyngton, dnia 8 stycznia 1964 r. -- WIZYTA PREMIERA KUBY W ZSRR : 12. Wspólny komunikat radziecko-kubański - Moskwa, dnia 23 stycznia 1964 r. -- WIZYTA KANCLERZA NRF W LONDYNIE I RZYMIE : 13. Komunikat o rozmowach między kanclerzem NRF, L. Erhardem, a premierem W. Brytanii, A. Douglasem-Home'em - Londyn, dnia 16 stycznia 1964 r. ; 14. Wspólny komunikat włosko-niemiecki ogłoszony po zakończeniu wizyty kanclerza NRF, L. Erharda w Rzymie - Rzym, dnia 28 stycznia 1964 r. -- SPRAWY AFRYKI : 15. Oświadczenie rządu ZSRR w związku z groźbą obcej interwencji w Zanzibarze - Moskwa, dnia 27 stycznia 1964 r. -- PODRÓŻ PREMIERA CHRL DO KRAJÓW AFRYKI : 16. Wspólny komunikat chińsko-egipski - Kair, dnia 21 grudnia 1963 r. ; 17. Wspólny komunikat chińsko-algierski - Algier, dnia 27 grudnia 1963 r. ; 18. Wspólny komunikat chińsko-marokański - Rabat, dnia 31 grudnia 1963 r. ; 19. Wspólny komunikat chińsko-tunezyjski - Tunis, dnia 10 stycznia 1964 r. ; 20. Wspólny komunikat chińsko-ghański - Akra, dnia 16 stycznia 1964 r. ; 21. Wspólny komunikat chińsko-malijski - Bamako, dnia 21 stycznia 1964 r. ; 22. Wspólny komunikat chińsko-gwinejski - Konakri, dnia 26 stycznia 1964 r. ; 23. Wspólny komunikat chińsko-sudański - Chartum, dnia 30 stycznia 1964 r. -- LIGA ARABSKA : 24. Komunikat końcowy ogłoszony po zakończeniu konferencji królów i szefów państw należących do Ligi Arabskiej - Kair, dnia 17 stycznia 1964 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1964

:

image/x.djvu

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: