Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.20, nr 3 = 223 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ZAMROŻENIA ZBROJEŃ JĄDROWYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ : 53. Memorandum rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie zamrożenia zbrojeń jądrowych i termojądrowych w Europie środkowej - Warszawa, dnia 29 lutego 1964 r. ; 54. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, na konferencji prasowej, w związku z memorandum rządu PRL w sprawie zamrożenia zbrojeń jądrowych i termojądrowych w Europie środkowej - Warszawa, dnia 5 marca 1964 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 55. Oświadczenie agencji TASS w sprawie polityki zagranicznej Niemieckiej Republiki Federalnej - Moskwa, dnia 8 marca 1964 r. ; 56. Oświadczenie rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przedawnienia terminu ścigania w NRF zbrodniarzy wojennych - Berlin, dnia 10 marca 1964 r. ; 57. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych NRD w sprawie wykorzystywania przez NRF Berlina zachodniego do celów polityki odwetowej - Berlin, dnia 10 marca 1964 r. ; 58. Nota rządu NRD do rządu USA w sprawie normalizacji stosunków między NRD a NRF - Berlin, dnia 17 marca 1964 r. -- WIZYTA PREZYDENTA FINLANDII W POLSCE : 59. Komunikat o wizycie prezydenta Finlandii, Urho Kekkonena, w Polsce - Warszawa, dnia 11 marca 1964 r. -- WIZYTA WICEPREMIERA ZSRR KOSYGINA WE WŁOSZECH : 60. Wspólny komunikat włosko-radziecki - Rzym, dnia 27 marca 1964 r. -- WIZYTA PREMIERA JEMENU W ZSRR : 61. Wspólny komunikat radziecko-jemeński - Moskwa, dnia 21 marca 1964 r. ; 62. Układ o przyjaźni zawarty między Związkiem Radzieckim a Arabską Republiką Jemenu - Moskwa, dnia 21 marca 1964 r. -- WIZYTA PREZYDENTA ALGIERII W JUGOSŁAWII I WE FRANCJI : 63. Wspólne oświadczenie jugosłowiańsko-algierskie - Brioni, dnia 12 marca 1964 r. ; 64. Komunikat o rozmowach przeprowadzonych między prezydentem Francji a prezydentem Algierii - Paryż, dnia 13 marca 1964 r. -- WIZYTA PREZYDENTA FRANCJI W MEKSYKU : 65. Wspólny komunikat meksykańsko-francuski - Meksyk, dnia 18 marca 1964 r. -- SPRAWA CYPRU : 66. Układ Gwarancyjny zawarty między Cyprem, Grecją, Turcją i Wielką Brytanią w sprawie Republiki Cypryjskiej - Nikozja, dnia 16 sierpnia 1960 r. ; 67. Układ zawarty między W. Brytanią, Grecją i Turcją w sprawie utworzenia Republiki Cypryjskiej - Nikozja, dnia 16 sierpnia 1960 r. ; 68. Telegram prezydenta Republiki Cypryjskiej, arcybiskupa Makariosa, do przewodniczącego Rady Państwa PRL, Aleksandra Zawadzkiego, w sprawie sytuacji na Cyprze i wypowiedzenia Układu Gwarancyjnego - Nikozja, dnia 1 stycznia 1964 r. ; 69. Oświadczenie agencji TASS w sprawie Cypru - Moskwa, dnia 31 stycznia 1964 r. ; 70. Odpowiedź prezydenta Cypru, arcybiskupa Makariosa, na propozycje brytyjsko-amerykańskie w sprawie uregulowania problemu cypryjskiego - Nikozja, dnia 6 lutego 1964 r. ; 71. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do premiera W. Brytanii, A. D. Home'a, w sprawie Cypru - Moskwa, dnia 7 lutego 1964 r. ; 72. Odpowiedź premiera W. Brytanii, A. D. Home'a, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie Cypru - Londyn, dnia 8 lutego 1964 r. ; 73. Odpowiedź prezydenta Francji, Ch. de Gaulle'a, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie Cypru - Paryż, dnia 15 lutego 1964 r. ; 74. Telegram sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, do prezydenta Cypru oraz do ministrów spraw zagranicznych Grecji i Turcji w sprawie pokojowego uregulowania sytuacji na Cyprze - Nowy Jork, dnia 15 lutego 1964 r. ; 75. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych Grecji na telegram sekretarza generalnego ONZ z dnia 15 lutego 1964 r. w sprawie pokojowego uregulowania sytuacji na Cyprze - Ateny, dnia 16 lutego 1964 r. ; 76. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych Turcji na telegram sekretarza generalnego ONZ z dnia 15 lutego 1964 r. w sprawie pokojowego uregulowania sytuacji na Cyprze - Ankara, dnia 16 lutego 1964 r. ; 77. Odpowiedź prezydenta Cypru na telegram sekretarza generalnego ONZ z dnia 15 lutego 1964 r. w sprawie pokojowego uregulowania sytuacji na Cyprze - Nikozja, dnia 19 lutego 1964 r. ; 78. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Cypru – Nowy Jork, dnia 4 marca 1964 r. ; 79. Odpowiedź prezydenta USA, L. Johnsona, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie Cypru - Waszyngton, dnia 6 marca 1964 r. ; 80. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 13 marca 1964 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1964

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: