Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.20, nr 4-5 = 224-225 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 81. Oświadczenie przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w sprawie zmniejszenia produkcji materiałów rozszczepialnych w Związku Radzieckim na cele wojskowe - Moskwa, dnia 20 kwietnia 1964 r. ; 82. Oświadczenie prezydenta USA, L. Johnsona, w sprawie zmniejszenia produkcji materiałów rozszczepialnych w Stanach Zjednoczonych na cele wojskowe - Nowy Jork, dnia 20 kwietnia 1964 r. ; 83. Oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii, A. Douglas-Home'a, złożone w Izbie Gmin w sprawie zmniejszenia produkcji materiałów rozszczepialnych w Wielkiej Brytanii na cele wojskowe - Londyn, dnia 21 kwietnia 1964 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 84. Przemówienie kanclerza NRF, L. Erharda, wygłoszone na zjeździe przedstawicieli niemieckich organizacji rewizjonistycznych - Bonn, dnia 22 marca 1964 r. ; 85. Wyjątek z przemówienia wygłoszonego przez I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułkę, na wielkim wiecu przyjaźni polsko-radzieckiej w Pałacu Zjazdów na Kremlu - Moskwa, dnia 15 kwietnia 1964 r. ; 86. List przewodniczącego Rady Państwa NRD, W. Ulbrichta, do kanclerza NRF, L. Erharda, w sprawie unormowania stosunków między NRD a NRF - Berlin, dnia 26 maja 1964 r. -- SPRAWA PRZEDAWNIENIA ZBRODNI HITLEROWSKICH : 87. Ustawa w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej - Warszawa, dnia 22 kwietnia 1964 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 88. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XII sesji Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 25 kwietnia 1964 r. -- SEATO : 89. Komunikat końcowy IX sesji Rady Ministrów SEATO - Manila, dnia 15 kwietnia 1964 r. -- CENTO : 90. Komunikat końcowy XII sesji Rady Ministerialnej Paktu Centralnego (CENTO) - Waszyngton, dnia 29 kwietnia 1964 r. -- NATO : 91. Komunikat końcowy sesji Rady Ministerialnej NATO - Haga, dnia 14 maja 1964 r. -- EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA (WSPÓLNY RYNEK) : 92. Umowa w sprawie stowarzyszenia 18 państw afrykańskich z Europejską Wspólnotą Gospodarczą - Jaunde, dnia 20 lipca 1963 r. -- POBYT POLSKIEJ DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ W ZSRR : 93. Wspólne oświadczenie radziecko-polskie - Moskwa, dnia 15 kwietnia 1964 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH SZWECJI W POLSCE : 94. Wspólny komunikat polsko-szwedzki - Warszawa, dnia 23 kwietnia 1964 r. -- POBYT RZĄDOWEJ DELEGACJI ALGIERII W ZSRR : 95. Wspólny komunikat radziecko-algierski - Jałta, dnia 5 maja 1964 r. -- WIZYTA PREMIERA ZSRR W ZJEDNOCZONEJ REPUBLICE ARABSKIEJ : 96. Wspólne oświadczenie radziecko-egipskie - Kair, dnia 25 maja 1964 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 97. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do premiera Japonii, Hajato Ikedy, w sprawie zawarcia traktatu pokojowego między ZSRR a Japonią i podjęcia wspólnych kroków w celu zmniejszenia napięcia międzynarodowego - Moskwa, dnia 6 maja 1964 r. ; 98. Odpowiedź premiera Japonii, Hajato Ikedy, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z dnia 6 maja 1964 r. - Tokio, dnia 26 maja 1964 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A NRF : 99. Komunikat o rozmowach między sekretarzem obrony USA, McNamarą, a ministrem obrony NRF, von Hasselem - Bonn, dnia 11 maja 1964 r. -- STOSUNKI FRANCUSKO-HISZPAŃSKIE : 100. Komunikat ogłoszony po zakończeniu wizyty ministra spraw zagranicznych Francji, Couve de Murville'a w Hiszpanii - Madryt, dnia 30 maja 1964 r. -- ZJEDNOCZONA REPUBLIKA ARABSKA : 101. Porozumienie zawarte między Zjednoczoną Republiką Arabską a Republiką Iracką w sprawie stopniowej realizacji zjednoczenia miedzy obu państwami - Kair, dnia 26 maja 1964 r. -- SPRAWA LAOSU : 102. Oświadczenie agencji TASS w sprawie Laosu - Moskwa, dnia 21 kwietnia 1964 r. ; 103. List wicepremiera Laosu, Souphanouvonga, do rządów państw, które uczestniczyły w konferencji genewskiej w r. 1962 dotyczącej Laosu - Khan Khay, dnia 24 kwietnia 1964 r. ; 104. List współprzewodniczących konferencji genewskiej do trzech ugrupowań politycznych w Laosie i do sygnatariuszy porozumienia genewskiego z r. 1962 - Moskwa i Londyn, dnia 1 maja 1964 r. ; 105. Odpowiedź wicepremiera i ministra spraw zagranicznych ChRL, Czen I, na list wicepremiera Laosu, Souphanouvonga, z dnia 24 kwietnia 1964 r. - Pekin, dnia 13 maja 1964 r. ; 106. Odpowiedź wicepremiera i wiceministra spraw zagranicznych ChRL, Czen l, na list współprzewodniczących konferencji genewskiej dotyczącej Laosu z dnia 1 maja 1964 r. - Pekin, dnia 13 maja 1964 r. ; 107. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyki, na oświadczenie premiera rządu laotańskiego, Souvanna Phoumy, z dnia 12 maja 1964 r. - Moskwa, dnia 19 maja 1964 r. ; 108. Nota ministra spraw zagranicznych Francji, Couve de Murville'a, do współprzewodniczących konferencji genewskiej w sprawie zwołania nowej konferencji międzynarodowej w celu rozpatrzenia problemu laotańskiego - Paryż, dnia 20 maja 1964 r. ; 109. List wicepremiera i ministra spraw zagranicznych ChRL, Czen I, do współprzewodniczących konferencji genewskiej i do państw-stron porozumienia genewskiego w sprawie Laosu - Pekin, dnia 26 maja 1964 r. ; 110. Aide-mémoire rządu PRL w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat Laosu - Warszawa, dnia 27 maja 1964 r. -- DRUGA KONFERENCJA PAŃSTW AZJI I AFRYKI : 111. Komunikat końcowy konferencji przygotowawczej do drugiej konferencji państw Azji i Afryki - Djakarta, dnia 15 kwietnia 1964 r. ; 112. Oświadczenie wicepremiera i ministra spraw zagranicznych ChRL, Czen l, w sprawie mającej się odbyć drugiej konferencji państw Azji i Afryki - Djakarta, dnia 17 kwietnia 1964 r. ; 113. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie mającej się odbyć drugiej konferencji państw Azji i Afryki - Moskwa, dnia 25 kwietnia 1964 r. ; 114. Oświadczenie rządu ChRL w sprawie mającej się odbyć drugiej konferencji państw Azji i Afryki - Pekin, dnia 30 maja 1964 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1964

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: