Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.31, nr 11-12 = 365-366 (1975)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 103. Rezolucja 3379 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej - Nowy Jork, dnia 10 listopada 1975 r. ; 104. Deklaracja 3384 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wykorzystania postępu naukowego i technicznego w interesie pokoju i dla dobra ludzkości - Nowy Jork, dnia 10 listopada 1975 r. ; 105. Rezolucja 3396 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Rodezji (Zimbabwe) - Nowy Jork, dnia 21 listopada 1975 r. ; 106. Deklaracja 3452 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie ochrony osób przed torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem oraz aneks - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1975 r. ; 107. Rezolucja 3465 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1975 r. ; 108. Rezolucja 3472 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie obszernej analizy we wszystkich aspektach problemu stref bezatomowych - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1975 r. ; 109. Rezolucja 3478 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego oraz radziecki projekt układu w sprawie całkowitego i powszechnego zakazu doświadczeń z bronią jądrową - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1975 r. ; 110. Rezolucja 3479 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego oraz radziecki projekt porozumienia w sprawie zakazu badań i produkcji nowych rodzajów i systemów broni masowej zagłady - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1975 r. ; 111. Rezolucja 3508 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie badania długofalowych trendów, w rozwoju gospodarczym regionów świata - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1975 r. ; 112. Rezolucja 3534 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przedstawienia programu budżetowego ONZ - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1975 r. -- VII ZJAZD PZPR : 113. Sprawozdanie KC PZPR za okres od VI do VII Zjazdu (fragment dotyczący działalności międzynarodowej partii) - Warszawa, dnia 6 grudnia 1975 r. ; 114. Referat programowy Biura Politycznego KC PZPR wygłoszony przez I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka (fragment pt. "Rozwój sił socjalizmu, umacnianie pokoju w Europie i w świecie") - Warszawa, dnia 8 grudnia 1975 r. ; 115. Referat prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, "Założenia społeczno-gospodarcze rozwoju kraju w latach 1976-1980" (fragment dotyczący międzynarodowej współpracy gospodarczej Polski) - Warszawa, dnia 9 grudnia 1975 r. ; 116. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa (fragment) - Warszawa, dnia 9 grudnia 1975 r. ; 117. Rezolucja uchwalona na VII Zjeździe PZPR "O dalszy rozwój sił socjalizmu i utrwalenie pokoju, o dalsze umocnienie międzynarodowej pozycji PRL" - Warszawa, dnia 12 grudnia 1975 r. -- NARADA MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH : 118. Komunikat o naradzie ministrów spraw zagranicznych krajów socjalistycznych - Moskwa, dnia 16 grudnia 1975 r. -- MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE : 119. Deklaracja uchwalona na konferencji na szczycie 6 krajów wysoko rozwiniętych - Rambouillet, dnia 17 listopada 1975 r. ; 120. Komunikat o konferencji ministerialnej w sprawie międzynarodowej współpracy gospodarczej (Konferencja Północ-Południe) - Paryż, dnia 19 grudnia 1975 r. -- NATO : 121. Komunikat o posiedzeniu Rady NATO - Bruksela, dnia 12 grudnia 1975 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A DRW : 122. Wspólne oświadczenie o wizycie delegacji Partii Pracujących Wietnamu i rządu Demokratycznej Republiki Wietnamu w Polsce - Warszawa, dnia 12 grudnia 1975 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A WŁOCHAMI : 123. Wspólna deklaracja radziecko-włoska - Moskwa, dnia 20 listopada 1975 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A AFGANISTANEM : 124. Protokół o przedłużeniu układu z dnia 24 czerwca 1931 r. o neutralności i wzajemnej nieagresji między ZSRR a Afganistanem - Kabul, dnia 10 grudnia 1975 r. -- STOSUNKI MIĘDZY RFN A BUŁGARIĄ : 125. Wspólne oświadczenie opublikowane po wizycie przewodniczącego Rady Państwa Bułgarii, Todora Żiwkowa, w RFN - Bonn, dnia 28 listopada 1975 r. -- STOSUNKI MIĘDZY RUMUNIĄ A RFN : 126. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych RFN, Hansa-Dietricha Genschera, w Rumunii - Bukareszt, dnia 5 grudnia 1975 r. -- STOSUNKI MIĘDZY JUGOSŁAWIĄ A WŁOCHAMI : 127. Układ między Jugosławią a Włochami - Ancona, dnia 10 listopada 1975 r. ; 128. Protokół w sprawie wolnej strefy - Ancona, dnia 10 listopada 1975 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH : 129. Przemówienie sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, Henry Kissingera (fragmenty) - Detroit, dnia 24 listopada 1975 r. ; 130. Przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Geralda Forda (fragment - doktryna Pacyfiku) - Honolulu, dnia 7 grudnia 1975 r. -- STOSUNKI MIĘDZY FRANCJĄ A EGIPTEM : 131. Wspólny komunikat o wizycie prezydenta Francji, Valéry Giscard d'Estainga, w Egipcie - Kair, dnia 15 grudnia 1975 r. -- PROBLEM INDOCHIN : 132. Deklaracja Kongresu Narodowego w sprawie proklamowania Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (fragment) - Vientiane, dnia 2 grudnia 1975 r. ; 133. Program działania rządu Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (fragmenty) - Vientiane, dnia 2 grudnia 1975 r. -- PROBLEM BLISKIEGO WSCHODU : 134. Memorandum rządu ZSRR do rządu USA dotyczące zwołania genewskiej konferencji w sprawie Bliskiego Wschodu - Waszyngton, dnia 9 listopada 1975 r. ; 135. Odpowiedź rządu Stanów Zjednoczonych na memorandum rządu ZSRR dotyczące genewskiej konferencji w sprawie Bliskiego Wschodu - Waszyngton, dnia 1 grudnia 1975 r. ; 136. Oświadczenie rządu ZSRR dotyczące zwołania genewskiej konferencji w sprawie Bliskiego Wschodu - Waszyngton, dnia 18 grudnia 1975 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1975

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: