Object structure

:

Zbiór Dokumentów, T.32, nr 7 = 373 (1976)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 66. Odpowiedź rządu Polski na notę sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, w sprawie wykonania Deklaracji o umocnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego - Warszawa, dnia 30 lipca 1976 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 67. Komunikat o sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Berlin, dnia 9 lipca 1976 r. -- KONFERENCJA ONZ W SPRAWIE OSIEDLI LUDZKICH (Habitat) : 68. Deklaracja zasad uchwalona na Konferencji ONZ w sprawie osiedli ludzkich (Habitat) - Vancouver, dnia 11 czerwca 1976 r. -- ŚWIATOWA KONFERENCJA ZATRUDNIENIA : 69. Deklaracja zasad i Program działania uchwalone przez Trójstronną Światową Konferencję zatrudnienia, podziału dochodu, postępu społecznego i międzynarodowego podziału pracy - Genewa, dnia 17 czerwca 1976 r. -- MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (Ameryka Łacińska) : 70. Konwencja ustanawiająca System Ekonomiczny Ameryki Łacińskiej (SELA) - Panama, dnia 17 października 1975 r. -- ASEAN : 71. Komunikat o konferencji ministrów spraw zagranicznych ASEAN - Manila, dnia 26 czerwca 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A FRANCJĄ : 72. Porozumienie w formie wymiany listów ministrów spraw zagranicznych ZSRR i Francji w sprawie zapobieżenia przypadkowemu lub nieuzasadnionemu użyciu broni jądrowej -- POLITYKA ZAGRANICZNA RFN : 73. Oświadczenie rządu RFN dotyczące oświadczenia agencji TASS z dnia 22 maja 1976 r. - Bonn, dnia 1 lipca 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ETIOPIĄ : 74. Komunikat o wizycie przewodniczącego Tymczasowej Wojskowej Rady Administracyjnej Etiopii, M. W. Mikaela, w ZSRR - Moskwa, dnia 12 lipca 1976 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU : 75. Deklaracja rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca rozwijania stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej - Hanoi, dnia 5 lipca 1976 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1976

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul