Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.32, nr 10 = 376 (1976)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XXXI SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : 91. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego - Nowy Jork, dnia 27 września 1976 r. ; 92. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 28 września 1976 r. ; 93. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Francji, Louis de Guiringaud (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 29 września 1976 r. ; 94. Przemówienie sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, Henry Kissingera (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 30 września 1976 r. ; 95. Oświadczenie rządu ZSRR "O przebudowę międzynarodowych stosunków gospodarczych", przekazane sekretarzowi generalnemu ONZ - Nowy Jork, dnia 4 października 1976 r. ; 96. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Anthony Croslanda (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 5 października 1976 r. ; 97. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ChRL, Cziao Kuan-hua (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 5 października 1976 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 98. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 14 października 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LAOSEM : 99. Wspólny komunikat o wizycie partyjno-rządowej delegacji Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce - Warszawa, dnia 4 października 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 100. Komunikat o wizycie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, w Rumunii - Bukareszt, dnia 10 października 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A FRANCJĄ : 101. Komunikat prasowy o prywatnej wizycie prezydenta Francji, Valery Giscard d'Estaing, w Polsce - Warszawa, dnia 17 października 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LIBIĄ : 102. Komunikat o wizycie przewodniczącego Rady Państwa PRL, Henryka Jabłońskiego, w Libii - Trypolis, dnia 27 października 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A DANIĄ : 103. Wspólny komunikat o wizycie premiera Danii, Ankera Joergensena, w Polsce - Warszawa, dnia 29 października 1976 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 104. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, wygłoszone na plenum KC KPZR (fragmenty) - Moskwa, dnia 25 października 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ANGOLĄ : 105. Układ o przyjaźni i współpracy między ZSRR a Ludową Republiką Angoli - Moskwa, dnia 8 października 1976 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A DANIĄ : 106. Radziecko-duński protokół o konsultacjach - Kopenhaga, dnia 6 października 1976 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH : 107. Oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Geralda Forda, na temat polityki nuklearnej USA (fragment) - Waszyngton, dnia 28 października 1976 r. -- PROBLEM BLISKIEGO WSCHODU : 108. Propozycja Związku Radzieckiego w sprawie uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz genewskiej konferencji pokojowej - Moskwa, dnia 2 października 1976 r. ; 109. Rezolucje przyjęte na konferencji szefów państw i rządów krajów arabskich - Rijad, dnia 18 października 1976 r. ; 110. Rezolucje przyjęte na konferencji szefów państw i rządów krajów arabskich - Kair, dnia 26 października 1976 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1976

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: