Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.33, nr 5 = 383 (1977)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 58. List ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, do sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, w sprawie zawarcia światowego układu o niestosowaniu siły w stosunkach międzynarodowych - Nowy Jork, dnia 27 maja 1977 r. ; 59. Rezolucja 409 Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rozszerzenia sankcji przeciwko Rodezji Południowej - Nowy Jork, dnia 27 maja 1977 r. -- ŚWIATOWE ZGROMADZENIE BUDOWNICZYCH POKOJU : 60. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, na Światowym Zgromadzeniu Budowniczych Pokoju - Warszawa, dnia 7 maja 1977 r. ; 61. Apel Światowego Zgromadzenia Budowniczych Pokoju - Warszawa, dnia 12 maja 1977 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 62. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Moskwa, dnia 26 maja 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 63. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, dla PAP złożone przy podpisaniu Konwencji o zakazie stosowania technik modyfikacji środowiska w militarnych lub innych wrogich celach - Genewa, dnia 19 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MALEZJĄ : 64. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Malezji, Tengku Ahmada Rithauddeena, w Polsce - Warszawa, dnia 4 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A TURCJĄ : 65. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Turcji - Ankara, dnia 8 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHOSŁOWACJĄ : 66. Komunikat o wizycie prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, w Czechosłowacji - Praga, dnia 11 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 67. Komunikat prasowy o wizycie ministra spraw zagranicznych NRD, Oskara Fischera, w Polsce - Warszawa, dnia 16 maja 1977 r. ; 68. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy - Berlin, dnia 28 maja 1977 r. ; 69. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w NRD - Berlin, dnia 29 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 70. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej Socjalistycznej Republiki Rumunii w Polsce - Warszawa, dnia 19 maja 1977 r. ; 71. Deklaracja o umocnieniu i pogłębieniu współpracy między Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą a Rumuńską Partią Komunistyczną, między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii - Warszawa, dnia 19 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NORWEGIĄ : 72. Wspólny komunikat o wizycie prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, w Norwegii - Oslo, dnia 23 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A USA : 73. Wspólny komunikat amerykańsko-radziecki o spotkaniu grup roboczych w sprawie ograniczenia zbrojeń i rozbrojenia - Waszyngton-Genewa-Moskwa, dnia 17 maja 1977 r. ; 74. Porozumienie między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych - Genewa, dnia 18 maja 1977 r. ; 75. Wspólny komunikat o rozmowach ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki i sekretarza stanu USA, Cyrusa Vance'a, w sprawie ograniczenia ofensywnych zbrojeń strategicznych - Genewa, dnia 21 maja 1977 r. ; 76. Komunikat TASS o konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, w sprawie rokowań SALT II (fragment) - Genewa, dnia 21 maja 1977 r. ; 77. Konferencja prasowa sekretarza stanu USA, Cyrusa Vance'a, w sprawie rokowań SALT II (fragmenty) - Genewa, dnia 21 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A FINLANDIĄ : 78. Komunikat o wizycie prezydenta Finlandii, Urho Kekkonena, w ZSRR - Moskwa, dnia 24 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ETIOPIĄ : 79. Deklaracja o podstawach wzajemnych stosunków przyjaźni i współpracy między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Socjalistyczną Etiopią - Moskwa, dnia 6 maja 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A MONGOLIĄ : 80. Układ o przyjaźni i współpracy między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Mongolską Republiką Ludową - Berlin, dnia 6 maja 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA KUBY : 81. Wywiad I sekretarza KC KPK, przewodniczącego Rady Państwa i Rady Ministrów Republiki Kuby, Fidela Castro dla telewizji amerykańskiej ABC (fragmenty) - Hawana, dnia 19 maja 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 82. Przemówienie prezydenta USA, Jimmy Cartera, na Uniwersytecie Notre Dame (fragment) - South Bend, Indiana, dnia 22 maja 1977 r. -- WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH : 83. Trzecia międzynarodowa Konferencja gospodarcza na szczycie krajów uprzemysłowionych - Londyn, dnia 8 maja 1977 r. -- SPRAWA ZIMBABWE I NAMIBII : 84. Konferencja międzynarodowa w sprawie poparcia dla narodów Zimbabwe i Namibii - Maputo, dnia 21 maja 1977 r. -- NATO : 85. Komunikat końcowy sesji Rady Północnoatlantyckiej - Londyn, dnia 11 maja 1977 r. -- BERLIN ZACHODNI : 86. Wspólna deklaracja szefów państw i rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Wielkiej Brytanii i Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Berlina Zachodniego - Londyn, dnia 9 maja 1977 r. -- CENTO : 87. Komunikat końcowy sesji Rady Ministrów Organizacji Paktu Centralnego (CENTO) - Teheran, dnia 15 maja 1977 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1977

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: