Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.33, nr 6 = 386 (1977)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 88. List ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, do sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, w sprawie zawarcia światowego układu o niestosowaniu siły w stosunkach międzynarodowych - Nowy Jork, dnia 14 czerwca 1977 r. ; 89. Rezolucja nr 410 Rady Bezpieczeństwa w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 15 czerwca 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 90. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, na posiedzeniu Sejmu PRL (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 30 czerwca 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ : 91. Wspólne oświadczenie dla prasy o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Szwecji - Sztokholm, dnia 11 czerwca 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A IRANEM : 92. Komunikat prasowy o wizycie ministra spraw zagranicznych Iranu, Abbasa Ali Khalatbariego, w Polsce - Warszawa, dnia 20 czerwca 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MONGOLIĄ : 93. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Mongolii - Ułan Bator, dnia 25 czerwca 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A KRL-D : 94. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w KRL-D - Phenian, dnia 29 czerwca 1977 r. -- RWPG : 95. Komunikat o XXXI sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Warszawa, dnia 23 czerwca 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A EGIPTEM : 96. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Egiptu, Ismaila Fahmi, w ZSRR - Moskwa, dnia 12 czerwca 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A FRANCJĄ : 97. Deklaracja radziecko-francuska podpisana na zakończenie wizyty sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, we Francji - Rambouillet, dnia 22 czerwca 1977 r. ; 98. Deklaracja radziecko-francuska o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej- Rambouillet, dnia 22 czerwca 1977 r. ; 99. Wspólne oświadczenie ZSRR i Francji w sprawie odprężenia międzynarodowego - Rambouillet, dnia 22 czerwca 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA INDII : 100. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Indii, Shri Atal Bihari Vajpayee, wygłoszone w parlamencie (fragment) - Delhi, dnia 29 czerwca 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY FRANCJĄ A DŻIBUTI : 101. Układ o przyjaźni i współpracy między Republiką Francuską a Republiką Dżibuti - Dżibuti, dnia 27 czerwca 1977 r. -- KONFERENCJA W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ : 102. Komunikat końcowy Konferencji w sprawie międzynarodowej współpracy gospodarczej - Paryż, dnia 3 czerwca 1977 r. -- WSPÓLNOTA NARODÓW (COMMONWEALTH) : 103. Deklaracja szefów rządów Wspólnoty Narodów (fragmenty dotyczące sytuacji w Afryce) - Londyn, dnia 15 czerwca 1977 r. -- WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE : 104. Deklaracja Rady Europejskiej w sprawie Bliskiego Wschodu - Londyn, dnia 30 czerwca 1977 r. -- KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO : 105. Propozycje Polski w sprawie zawarcia konwencji dotyczącej prawa do pracy oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia, złożone dyrektorowi generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, Francisowi Blanchard - Warszawa, dnia 6 czerwca 1977 r. ; 106. Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym (Protokół I) - Genewa, dnia 10 czerwca 1977 r. ; 107. Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego (Protokół II) - Genewa, dnia 10 czerwca 1977 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1977

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: