Object structure

:

Zbiór Dokumentów, 1951, nr 1

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

WALKA O POKÓJ NA V SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 1. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrzeja Wyszyńskiego, wygłoszone na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego - Flushing Meadows, dn. 20 września 1950 r. ; 2. Przemówienie przewodniczącego delegacji polskiej ambasadora Stefana Wierbłowskiego, wygłoszone na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego - Flushing Meadows, dn. 27 września 1950 r. ; 3. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrzeja Wyszyńskiego, wygłoszone na posiedzeniu Komisji Politycznej Zgromadzenia Ogólnego - Flushing Meadows, dn. 2 października 1950 r. ; 4. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrzeja Wyszyńskiego, wygłoszone na posiedzeniu Komisji Politycznej Zgromadzenia Ogólnego - Flushing Meadows, dn. 10 października 1950 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 5. Wymiana not między Rządami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Francji, a Rządem ZSRR w sprawie policji ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej ; 6. Remilitaryzacja Niemiec Zachodnich -- AMERYKAŃSKA INTERWENCJA ZBROJNA W KOREI : 7. Nota protestacyjna ministra spraw zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Pak Hen Ena do Przewodniczącego V Sesji Zgromadzenia Ogólnego oraz do Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa - Phen-Jan, dnia 28 września 1950 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1951

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul