Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1951, nr 11

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 167. Odpowiedź Józefa Stalina na pytania korespondenta "Prawdy" w sprawie broni atomowej - Moskwa, dnia 6 października 1951 r. ; 168. Oświadczenie Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR Andrzeja Gromyki na konferencji wstępnej Zastępców Ministrów Spraw Zagranicznych - Paryż, dnia 21 czerwca 1951 r. ; 169. Z referatu Wicepremiera Rządu ZSRR Ł. P. Berii, wygłoszonego na uroczystej akademii ku czci XXXIV Rocznicy Wielkiej Socjalistyczne] Rewolucji Październikowej - Moskwa, dnia 6 listopada 1951 r. -- A. Stosunki radziecko-amerykańskie : 170. Orędzie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Harry S. Trumana do Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Mikołaja Szwernika oraz Deklaracja Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Waszyngton, dnia 7 lipca 1951 r. ; 171. Odpowiedź Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Mikołaja Szwernika na Orędzie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Harry S. Trumana oraz Rezolucja Prezydium Rady Najwyższej ZSRR - Moskwa, dnia 6 sierpnia 1951 r. ; 172. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu ZSRR w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki amerykańsko-radzieckiej umowy handlowej z 1937 r. - Waszyngton, dnia 23 czerwca 1951 r. ; 173. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki amerykańsko-radzieckiej umowy handlowej z 1937 r. - Waszyngton, dnia 18 sierpnia 1951 r. ; 174. Oświadczenie Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie Korei i w sprawie stosunków radziecko-amerykańskich złożone przez Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Moskwie A. Kirka - Moskwa, dnia 5 października 1951 r. ; 175. Oświadczenie Rządu ZSRR w sprawie Korei i w sprawie stosunków radziecko-amerykańskich złożone Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 15 października 1951 r. -- B. Stosunki radziecko-francuskie : 176. Komunikat urzędowy o podpisaniu Umowy między Rządem ZSRR a Rządem Francji o stosunkach handlowych i o statucie prawnym Przedstawicielstwa Handlowego ZSRR we Francji - Paryż, dnia 3 września 1951 r. ; 177. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji w sprawie remilitaryzacji Niemiec Zachodnich i naruszenia przez Rząd Francji Traktatu francusko-radzieckiego o przyjaźni i pomocy wzajemnej oraz Układu Poczdamskiego - Moskwa, dnia 11 września 1951 r. ; 178. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji w sprawie remilitaryzacji Niemiec Zachodnich i naruszenia przez Rząd Francji Traktatu francusko-radzieckiego o przyjaźni i pomocy wzajemnej oraz Układu Poczdamskiego - Moskwa, dnia 19 października 1951 r. -- C. Polityka Rządu ZSRR w sprawie Austrii : 179. Oświadczenie przedstawiciela ZSRR w Radzie Sojuszniczej dla Austrii w sprawie remilitaryzacji zachodnich stref Austrii - Wiedeń, dnia 28 września 1951 r. -- D. Stosunki radziecko-norweskie : 180. Nota Rządu ZSRR do Rządu Norwegii w sprawie niszczenia grobów żołnierzy radzieckich w Norwegii - Moskwa, dnia 1 października 1951 r. ; 181. Nota Rządu ZSRR do Rządu Norwegii w sprawie niszczenia grobów żołnierzy radzieckich w Norwegii - Moskwa, dnia 31 października 1951 r. ; 182. Nota Rządu ZSRR do Rządu Norwegii w sprawie tworzenia amerykańskich baz wojskowych na terytorium Norwegii - Moskwa, dnia 15 października 1951 r. ; 183. Nota Rządu Norwegii do Rządu ZSRR w sprawie tworzenia amerykańskich baz wojskowych na terytorium Norwegii - Oslo, dnia 30 października 1951 r. ; 184. Nota Rządu ZSRR do Rządu Norwegii w sprawie tworzenia amerykańskich baz wojskowych na terytorium Norwegii - Moskwa, dnia 12 listopada 1951 r. -- E. Stanowisko Rządu ZSRR w sprawie Środkowego Wschodu : 185. Oświadczenie Rządu ZSRR złożone Rządowi Turcji w sprawie przystąpienia Turcji do Paktu Atlantyckiego - Ankara, dnia 3 listopada 1951 r. ; 186. Propozycje Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji i Turcji w sprawie utworzenia Sojuszniczego Dowództwa Środkowego Wschodu, złożone Rządom Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Jemenu, Izraela i Transjordanii - Kair, Damaszek, Bejrut, Bagdad, Er-Riiad, Sana, Tel-Aviv, Amman, dnia 13 października 1951 r. ; 187. Noty Rządu ZSRR do Rządów Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Jemenu i Izraela dotyczące propozycji czterech państw w sprawie utworzenia Sojuszniczego Dowództwa Środkowego Wschodu - Moskwa, dnia 21 listopada 1951 r. , Kair, dnia 22 listopada 1951 r. ; 188. Nota Rządu ZSRR do Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji i Turcji w sprawie Sojuszniczego Dowództwa Środkowego Wschodu - Moskwa, dnia 24 listopada 1951 r. ; 189. Nota Rządu ZSRR do Rządu Turcji w sprawie przystąpienia Turcji do Paktu Atlantyckiego - Moskwa, dnia 30 listopada 1951 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : A. Stosunki polsko-amerykańskie : 190. Nota Rządu R.P. do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie statku polskiego "Batory" - Warszawa, dnia 19 marca 1951 r. ; 191. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu R.P. w sprawie statku polskiego "Batory" - Warszawa, dnia 2 kwietnia 1951 r. ; 192. Nota Rządu R.P. do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie statku polskiego "Batory" - Warszawa, dnia 18 kwietnia 1951 r. ; 193. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu R.P. w sprawie statku polskiego "Batory" - Warszawa, dnia 11 maja 1951 r. ; 194. Nota Rządu R.P. do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie statku polskiego "Batory" - Warszawa, dnia 6 czerwca 1951 r. ; 195. Nota Rządu R.P. do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie zamknięcia przez władze amerykańskie Polskiej Służby Informacyjnej w Nowym Jorku - Warszawa, dnia 14 sierpnia 1951 r. ; 196. Nota Rządu R.P. do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie zakazu działalności Biura Informacyjnego Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie - Warszawa, dnia 15 października 1951 r. -- B. Stosunki polsko-szwedzkie : 197. Nota Rządu R.P. do Rządu Szwecji w sprawie wtargnięcia policji szwedzkiej na polski statek "Wieluń" - Warszawa, dnia 8 października 1951 r. ; 198. Nota Rządu R.P. do Rządu Szwecji w sprawie antypolskich wystąpień władz szwedzkich - Warszawa, dnia 17 października 1951 r. ; 199. Nota Rządu R.P. do Rządu Szwecji w sprawie wtargnięcia policji szwedzkiej na polski statek "Wieluń" - Warszawa, dnia 25 października 1951 r. -- SPRAWA REWIZJI TRAKTATU POKOJU Z WŁOCHAMI I STATUTU WOLNEGO OBSZARU TRIESTU : 200. Wspólna Deklaracja Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie rewizji Traktatu Pokoju z Włochami - Waszyngton, dnia 26 września 1951 r. ; 201. Nota Rządu ZSRR do Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie rewizji Traktatu Pokoju z Włochami - Moskwa, dnia 11 października 1951 r. ; 202. Nota Rządu R.P. do Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie rewizji Traktatu Pokoju z Włochami - Warszawa, dnia 22 października 1951 r. ; 203. Nota Rządu ZSRR do Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie Wolnego Obszaru Triestu - Moskwa, dnia 17 listopada 1951 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1951

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: