Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1933, nr 5

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

Sprawa waluty gdańskiej : Pismo p. Ministra Spraw Zagranicznych Polski do Prezesa Senatu W. M. Gdańska - Genewa, 26.XI.1932 ; Pismo Prezesa Senatu W. M. Gdańska do p. Ministra Spraw Zagranicznych Polski - Genewa, 26.XI.1932 ; Pismo Wysokiego Komisarza Ligi Narodów do Sekretarza Generalnego - Genewa, 26.XI.1932 -- Prowadzenie Spraw Zagranicznych W. M. Gdańska : Pismo Komisarza Generalnego Rzplitej do Wysokiego Komisarza Ligi Narodów - Gdańsk, 5.VIII.1933 ; Pismo Prezesa Senatu W. M. Gdańska do Wysokiego Komisarza Ligi Narodów - Gdańsk, 5.VIII.1933 -- Sprawa pełnego zużytkowania Portu Gdańskiego : Porozumienie polsko-gdańskie - Gdańsk, 5.VIII.1933 ; Protokół polsko-gdański - Warszawa, 18.IX.1933 ; Pismo Przewodniczącego Delegacji gdańskiej do Przewodnicz. Delegacji polskiej - Warszawa, 18.IX.1933 ; Pismo Przewodniczącego Delegacji polskiej do Przewodnicz. Delegacji gdańskiej - Warszawa, 18.IX.1933 ; Pismo Przewodniczącego Delegacji gdańskiej do Przewodnicz. Delegacji polskiej - Warszawa, 18.IX.1933 -- Sprawa Mniejszości Polskiej w W. M. Gdańsku : Porozumienie polsko-gdańskie - Genewa, 26.XI.1933 ; Układ polsko-gdański - Gdańsk, 18.IX.1933 ; Oświadczenie p. Ministra Spraw Zagranicznych Polski - Genewa, 27.IX.1933 -- Wschodnio-europejski system bezpieczeństwa : Traktat Przyjaźni, Nieagresji, Arbitrażu i Koncyljacji między Turcją a Rumunją - Ankara, 17.X.1933 ; Protokół przedłużający Traktat o Neutralności, Koncyljacji i Arbitrażu z 5.X.1929 pomiędzy Turcją a Węgrami - Ankara, 22.X.1933 -- Opuszczenie przez Niemcy Konferencji Rozbrojeniowej : Depesza niemieckiego Ministra Spraw Zagranicznych do Przewodniczącego Konferencji Rozbrojeniowej - Berlin, 14.X.1933 ; Potwierdzenie odbioru depeszy niemieckiej - Genewa, 14.X.1933 ; Odpowiedź Przewodniczącego Konferencji Rozbrojeniowej na depeszę niemiecką - Genewa, 16.X.1933 -- Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów : Depesza niemieckiego Ministra Spraw Zagranicznych do Sekretarza Generalnego Ligi Narodów - Berlin, 19.X.1933 ; Odpowiedź Sekretarza Generalnego Ligi Narodów na depeszę niemiecką - Genewa, 21.X.1933 -- Wycofanie przez Niemcy skarg w Trybunale Haskim : Nota Posła niemieckiego w Hadze do Pisarza Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej - Haga, 27.X.1933 ; Pismo Pisarza Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej do Posła niemieckiego w Hadze - Haga, 27.X.1933 -- Wystąpienie Niemiec z Międzynarodowej Organizacji Pracy : Pismo Ministra Pracy Rzeszy Niemieckiej do Dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy -Berlin, 24.X.1933 ; Pismo Dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy do Ministra Pracy Rzeszy Niemieckiej - Genewa, 26.X.1933.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1933

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: