Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1933, nr 6

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

Dokumenty dotyczące zakazu Wojny Chemicznej : Deklaracja dotycząca zakazu wojny chemicznej - Haga, 29.VII.1899 ; Artykuł 171 Traktatu Wersalskiego - 28.VI.1919 ; Artykuł 135 Traktatu w Saint-Germain - 10.IX.1919 ; Traktat dotyczący zakazu wojny chemicznej - Washington, 6.II.1922 ; Protokół dotyczący zakazu wojny chemicznej - Genewa, 17.VI.1925 -- Nawiązanie stosunków między U.S.A. a Z.S.R.R. : Pismo Prezydenta Roosevelta do Kalinina - Washington, 10.X.1933 ; Odpowiedź Kalinina na powyższe pismo - Moskwa, 17.X.1933 ; Pismo Prezydenta Roosevelta do Litwinowa - Washington, 16.XI.1933 ; Odpowiedź Litwinowa na powyższe pismo - Washington, 16.XI.1933 ; Pismo Prezydenta Roosevelta do Litwinowa - Washington, 16.XI.1933 ; Odpowiedź Litwinowa na powyższe pismo - Washington, 16.XI.1933 ; Pismo Litwinowa do Prezydenta Roosevelta - Washington, 16.XI.1933 ; Odpowiedź Prezydenta Roosevelta na powyższe pismo - Washington, 16.XI.1933 ; Wyjaśnienia Prezydenta Roosevelta w sprawie szpiegostwa gospodarczego - Washington, 16.XI.1933 ; Pismo Litwinowa do Prezydenta Roosevelta - Washington, 16.XI.1933 ; Odpowiedź Prezydenta Roosevelta na powyższe pismo - Washington, 16.XI.1933 ; Pismo Litwinowa do Prezydenta Roosevelta - Washington, 16.XI.1933 ; Wspólna deklaracja Litwinowa i Prez. Roosevelta - Washington, 16.XI.1933 -- Odbudowa gospodarcza Europy Środkowej : Zalecenia Konferencji w Stresa - 18.IX.1932 ; Memorandum Włoskie - Genewa, 30.IX.1933 ; Odpowiedź Benesza na Memorandum włoskie - Praga, 31.X.1933 -- Sprawy mniejszościowe : 4-a Rezolucja Zgromadzenia Ligi Narodów - Genewa, 21.IX.1922 ; Przemówienie Delegata Polski - Genewa, 3.X.1933 ; Wniosek Delegata Francji - Genewa, 10.X.1933 ; Deklaracja Delegata Niemiec w VI-ej Komisji - Genewa, 10.X.1933 ; Deklaracja Delegata Niemiec na Zgromadzeniu - Genewa, 11.X.1933.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1933

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: