Object structure

:

Zbiór Dokumentów, 1934, nr 7

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

Stosunki Polsko-Rumuńskie : Przemówienie p. Ministra M. Titulesco - Bukareszt, 9.V.1934 ; Przemówienie p. Ministra Spraw Zagranicznych Polski J. Becka - Bukareszt, 9.V.1934 ; Oświadczenie p. Ministra Spraw Zagranicznych Polski J. Becka dane prasie - Bukareszt, 10.V.1934 ; Wspólny Komunikat polsko-rumuński - Bukareszt, 10.V.1934 -- Projekt Paktu Gwarancyjnego Bałtyckiego : Oświadczenie Ambasadora Nadolnego - Moskwa, 14.IV.1934 ; Odpowiedź Komisarza M. Litwinowa - Moskwa, 21.IV.1934 ; Aide-mémoire Rządu litewskiego - Ryga-Tallinn, 25.IV.1934 ; Komunikat Tassa - Moskwa, 27.IV.1934 -- Konflikt Wschodnio-Azjatycki : Traktat dziewięciu Mocarstw - Washington, 6.II.1922 ; Oświadczenie Japonji w sprawie Chin - Tokio, 17.IV.1934 ; Nota Chińska - Nankin, 20.IV.1934 ; Komunikat Poselstwa Chińskiego - Paryż, 21.IV.1934 ; Wyjaśnienie Konsula Yokoyamy - Genewa, 23.IV.1934 ; Oświadczenie sir Johna Simona - Londyn, 23.IV.1934 ; Komunikat Agencji Rengo - Tokio, 24.IV.1934 ; Ponowne Oświadczenie Japonji - Tokio, 27.IV.1934 ; Deklaracja Ambasadora U.S.A. - Tokio, 29.IV.1934 ; Oświadczenie sir Johna Simona - Londyn, 30.IV.1934 ; Nota Ambasadora Sato - Paryż, 1.V.1934 ; Odpowiedź Ministra L. Barthou - Paryż, 3.V.1934 ; Konstytucja Mandżu-ti-Kuo - Hsinking, 1.III.1934 -- Konferencja Panamerykańska : Konwencja o Prawach i Obowiązkach Państw - Montevideo, 26.XII.1933.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1934

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul