Object structure

:

Zbiór Dokumentów, 1934, nr 9

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

Sprawa Rozbrojenia : Memorandum Francuskie - Londyn, 17.III.1934 ; Nota Brytyjska wręczona Francji - Londyn, 10.IV.1934 ; Oświadczenie Delegata Polski - Genewa, 10.IV.1934 ; Memorandum Państw Neutralnych - Genewa, 14.IV.1934 ; Oświadczenie Niemieckie - Londyn, 16.IV.1934 ; Odpowiedź Rządu Francuskiego Anglji - Paryż, 17.IV.1934 ; Przemówienie Pana Ministra Spraw Zagranicznych Polski J. Becka na Komisji Głównej - Genewa, 1.VI.1934 ; Rezolucja przyjęta przez Komisję Główną - Genewa, 8.VI.1934 -- Projekt Paktu Gwarancyjnego Bałtyckiego : Komunikat Estońskiej Agencji Telegraficznej - Tallinn, 14.V.1934 -- Sprawy Mniejszościowe : Przemówienie Delegata Polski na posiedzeniu Rady Ligi Narodów - Genewa, 18.V.1934 -- Uznanie Z.S.R.R. przez Małą Ententę : Pierwsza Nota p. Titulesco do p. Litwinowa - Genewa, 9.VI.1934 ; Pierwsza Nota p. Litwinowa do p. Titulesco - Genewa, 9.VI.1934 ; Druga Nota p. Titulesco do p. Litwinowa - Genewa, 9.VI.1934 ; Druga Nota p. Litwinowa do p. Titulesco - Genewa, 9.VI.1934 ; Decyzja Stałej Rady Małej Entente'y - Genewa, 9.VI.1934.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1934

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul