Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1934, nr 12

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

Generalizacja Traktatów Mniejszościowych : Przemówienie bar. Aloisi - Genewa, 21.IX.1934 ; Przemówienie p. Massigli - Genewa, 21.IX.1934 ; Przemówienie p. E. Raczyńskiego - Genewa, 21.IX.1934 ; Oświadczenie p. Ministra J. Becka udzielone prasie - Warszawa, 5.X.1934 -- Stosunki Polsko-Węgierskie : Przemówienie Premjera L. Kozłowskiego - Warszawa, 20.X.1934 ; Przemówienie Premjera J. Goemboesa - Warszawa, 20.X.1934 ; Konwencja intelektualna polsko-węgierska - Warszawa, 21.X.1934 ; Oświadczenie Premjera Goemboesa dane prasie - Warszawa, 21.X.1934 ; Komunikat urzędowy polski - Warszawa, 22.X.1934 -- Nawiązanie stosunków między Bułgarją a Z.S.R.R. : Depesza p. Batołowa do p. Litwinowa - Sofja, 23.VII.1934 ; Depesza p. Litwinowa do p. Batołowa - Moskwa, 23.VII.1934 ; Protokół bułgarsko-sowiecki - Stambuł, 23.VII.1934 -- Wschodnio-europejski system bezpieczeństwa : Komunikat Stałej Rady Małej Entente'y - Genewa, 14.IX.1934 ; Komunikat Stałej Rady Małej Entente'y - Belgrad, 19.X.1934 ; Komunikat Stałej Rady Porozumienia Bałkańskiego - Genewa, 15.IX.1934 ; Komunikat Stałej Rady Porozumienia Bałkańskiego - 19.X.1934 ; Statut Organizacyjny Porozumienia Bałkańskiego - Ankara, 2.XI.1934 ; Statut Rady Gospodarczej Porozumienia Bałkańskiego - Ankara, 2.XI.1934 -- Państwa Bloku Złotego : Komunikat Państw Bloku Złotego - Genewa, 25.IX.1934 ; Protokół podpisany przez Państwa Bloku Złotego - Bruksella, 20.X.1934.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1934

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: