Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1949, nr 8

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STOSUNKI POLSKO-JUGOSŁOWIAŃSKIE : 60. Nota Ambasady R. P. do Rządu FLRJ dotycząca udziału Jugosławii w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Belgrad, 10 lutego 1949 r. ; 61. Nota Ambasady R. P. do M. S. Z. FLRJ w sprawie zamknięcia Polskiego Biura Informacji - Belgrad, 17 marca 1949 r. ; 62. Oświadczenie Rządu R. P. złożone Ambasadorowi FLRJ w sprawie niedotrzymania przez Jugosławię umów handlowych - Warszawa, 6 lipca 1949 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JUGOSŁOWIAŃSKIE : 63. Nota Rządu ZSRR do Rządu FLRJ w sprawie Karyntii - Moskwa, 11 sierpnia 1949 r. ; 64. Nota Rządu ZSRR do Rządu FLRJ w sprawie aresztowania obywateli radzieckich w Jugosławii - Moskwa, 25 lipca 1949 r. ; 65. Nota Rządu ZSRR do Rządu FLRJ w sprawie aresztowania obywateli radzieckich w Jugosławii - Moskwa, 18 sierpnia 1949 r. -- STOSUNKI POLSKO-BRYTYJSKIE : 66. Odpowiedź Rządu Wielkiej Brytanii na notę Ambasadora R. P. w Londynie w sprawie aresztowania Eislera na pokładzie M/S Batory - Londyn, 7 czerwca 1949 r. ; 67. Odpowiedź Rządu R. P. na notę Wielkiej Brytanii w sprawie aresztowania Eislera - Warszawa, 15 lipca 1949 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1949

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: