Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1949, nr 9

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STOSUNKI RADZIECKO-WŁOSKIE : 68. Nota Rządu Radzieckiego do Rządu Włoskiego w sprawie przystąpienia Włoch do Paktu Atlantyckiego - Moskwa, dn. 19 lipca 1949 r. ; 69. Odpowiedź Rządu Włoskiego na notę radziecką z dn. 19 lipca 1949 r. - Rzym, dn. 28 lipca 1949 r. ; 70. Nota Rządu Radzieckiego do Rządu Włoskiego w sprawie złamania Traktatu Pokoju z Włochami na skutek przystąpienia Włoch do Paktu Atlantyckiego - Moskwa, dn. 20 września 1949 r. -- SPRAWY JUGOSŁOWIAŃSKIE : 71. Nota Rządu R. P. do Ambasady Jugosłowiańskiej w sprawie działalności szpiegowskiej przedstawicieli władz jugosłowiańskich w Polsce - Warszawa, dn. 8 września 1949 r. ; 72. Nota Rządu R. P. do Ambasady Jugosłowiańskiej w sprawie zniweczenia przez Rząd Jugosłowiański polsko-jugosłowiańskiej umowy o przyjaźni i pomocy wzajemnej - Warszawa, dn. 30 września 1949 r. ; 73. Nota Rządu Radzieckiego do Ambasady Jugosłowiańskiej wyjaśniająca stanowisko Rządu Radzieckiego w sprawie Austrii - Moskwa, dn. 29 sierpnia 1949 r. ; 74. Nota Rządu Radzieckiego do Ambasady Jugosłowiańskiej w sprawie złamania przez Rząd Jugosłowiański radziecko-jugosłowiańskiej umowy o wzajemnej pomocy i współpracy - Moskwa, dn. 28 września 1949 r. ; 75. Nota Rządu Węgierskiego do Ambasady Jugosłowiańskiej w sprawie szpiegowskiej działalności dyplomatów jugosłowiańskich - Budapeszt, dn. 26 września 1949 r. ; 76. Nota Rządu Węgierskiego do Ambasady Jugosłowiańskiej w sprawie złamania przez Rząd Jugosłowiański węgiersko-jugosłowiańskiej umowy o wzajemnej pomocy i współpracy - Budapeszt, dn. 30 września 1949 r. -- STOSUNKI CZESKO-WĘGIERSKIE : 77. Umowa o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Czechosłowacją i Węgrami - Budapeszt, dn. 16 kwietnia 1949 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1949

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: