Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1950, nr 5

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

REZOLUCJE ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ W SPRAWIE POWIERNICTWA I OBSZARÓW NIESAMODZIELNYCH (IV-TA SESJA) : 31. Przemówienie Amb. M. Naszkowskiego na sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie powiernictwa - Nowy Jork, dnia 15 listopada 1949 r. ; 32. Rezolucje w sprawie powiernictwa - Nowy Jork, dnia 15 listopada 1949 r. ; 33. Rezolucja w sprawie unii administracyjnych dotyczących terytoriów powierniczych - Nowy Jork, dnia 15 listopada 1949 r. ; 34. Rezolucje w sprawie trzech byłych kolonii włoskich - Nowy Jork, dnia 21 listopada 1949 r. ; 35. Rezolucje w sprawie informacji o terytoriach niesamodzielnych - Nowy Jork, dnia 2 grudnia 1949 r. ; 36. Rezolucje w sprawie Afryki Południowo-Wschodniej - Nowy Jork, dnia 6 grudnia 1949 r. -- ZAGADNIENIE KOMPETENCJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO W SPRAWIE PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW DO ONZ : 37. Opinia Rządu R. P. przedstawiona Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze - Haga, dnia 24 stycznia 1950 r. ; 38. Tekst opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyjmowania nowych członków do ONZ - Haga, dnia 3 marca 1950 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1950

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: