Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1950, nr 6

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

NARUSZENIE TERYTORIUM POWIETRZNEGO ZSRR PRZEZ WOJSKOWY SAMOLOT AMERYKAŃSKI : 39. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 11 kwietnia 1950 r. ; 40. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 18 kwietnia 1950 r. ; 41. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 21 kwietnia 1950 r. -- WYKONANIE TRAKTATU POKOJU Z WŁOCHAMI Z R. 1947 : 42. Nota Rządu ZSRR do Rządu Republiki Włoskiej w sprawie zwłoki w wypłacaniu przez Rząd Włoski Rządowi ZSRR odszkodowań przewidzianych w Traktacie Pokojowym z Włochami 1947 - Moskwa, dnia 10 kwietnia 1950 r. ; 43. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Republiki Francuskiej w sprawie nieprzestrzegania przez te rządy postanowień Traktatu Pokojowego z Włochami 1947, dotyczących Wolnego Obszaru Triestu - Moskwa, dnia 20 kwietnia 1950 r. -- WYSTĄPIENIE POLSKI Z MIĘDZYNARODOWEGO BANKU DLA SPRAW ODBUDOWY I ROZWOJU : 44. Nota Rządu Polskiego do Prezesa Międzynarodowego Banku dla Odbudowy i Rozwoju - Waszyngton, dnia 13 marca 1950 r. -- WYSTĄPIENIE POLSKI Z MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU MONETARNEGO : 45. Nota Rządu Polskiego do Prezesa Rady Wykonawczej i Dyrektora Naczelnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego - Waszyngton, dnia 13 marca 1950 r. -- WYSTĄPIENIE POLSKI Z ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DLA SPRAW WYŻYWIENIA I ROLNICTWA : 46. Nota Rządu Polskiego do Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Spraw Wyżywienia i Rolnictwa - Waszyngton, dnia 25 kwietnia 1950 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 47. Oświadczenie Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie polityki zagranicznej - Berlin, dnia 22 lutego 1950 r. ; 48. Konwencje zawarte między Francją i Saarą - Paryż, dnia 3 marca 1950 r. ; 49. Protest Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej przeciw zawarciu w Paryżu, dnia 3 marca 1950 r. konwencji między Francją a Saarą - Berlin, dnia 13 marca 1950 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1950

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: