Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1950, nr 12

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DOKUMENTY ŚWIATOWEGO RUCHU OBROŃCÓW POKOJU : 97. Rezolucja Światowego Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju - Wrocław, 28 sierpnia 1948 r. ; 98. Manifest Światowego Kongresu Obrońców Pokoju - Paryż, 25 kwietnia 1949 r. ; 99. Organizacja i działalność Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju - Paryż, 25 kwietnia 1949 r. ; 100. Apel w sprawie pokoju światowego skierowany przez Stały Komitet Światowego Kongresu Obrońców Pokoju do parlamentów świata - Rzym, 30 października 1949 r. ; 101. Uchwała Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie apelu Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju - Warszawa, 7 marca 1950 r. ; 102. Apel Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w sprawie zakazu broni atomowej - Sztokholm, 19 marca 1950 r. ; 103. Rezolucja Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w sprawie zwołania II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju - Sztokholm, 19 marca 1950 r. ; 104. Oświadczenie Rady Najwyższej ZSRR w sprawie apelu Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju - Moskwa, 19 czerwca 1950 r. ; 105. Uchwała Biura Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w sprawie zwołania II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju - Praga, 18 sierpnia 1950 r. ; 106. Odezwa Biura Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju do Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wydarzeń w Korei - Praga, 18 sierpnia 1950 r. ; 107. Pismo Zjednoczonej Rady dla Spraw Tranzytu w sprawie II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju - 21 sierpnia 1950 r. ; 108. Pismo premiera brytyjskiego Attlee do przedstawicieli dyplomatycznych Wielkiej Brytanii w sprawie II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju ; 109. Uchwała I Polskiego Kongresu Pokoju - Warszawa, 2 września 1950 r. ; 110. Wytyczne dla delegacji radzieckiej na II Światowy Kongres Obrońców Pokoju, uchwalone na II Wszechzwiązkowej Konferencji Zwolenników Pokoju - Moskwa, 18 października 1950 r. ; 111. Komunikat Biura Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w sprawie zwołania II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Warszawie - Sheffield, 11 listopada 1950 r. ; 112. Manifest II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju do narodów świata - Warszawa, 22 listopada 1950 r. ; 113. Orędzie II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju do Organizacji Narodów Zjednoczonych - Warszawa, 22 listopada 1950 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1950

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: