Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1951, nr 4

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA REPREZENTACJI CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 27. Telegram Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-lai'a do Sekretarza Generalnego ONZ Trygve Lie - Pekin, dnia 26 sierpnia 1950 r. ; 28. Telegram Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-Iai'a do Sekretarza Generalnego ONZ Trygve Lie - Pekin, dnia 18 września 1950 r. ; 29. Sprawa reprezentacji Chińskiej Republiki Ludowej na pierwszym posiedzeniu plenarnym piątej sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Flushing Meadows, dnia 19 września 1950 r. ; 30. Przemówienie przedstawiciela ZSRR S. K. Carapkina w Komisji Politycznej ad hoc Ogólnego Zgromadzenia ONZ - FIushing Meadows, dnia 21 października 1950 r. ; 31. Przemówienie przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej dra Manfreda Lachsa w Komisji Politycznej ad hoc Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Flushing Meadows, dnia 26 października 1950 r. -- AGRESJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NA CHINY : 32. Telegram Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-lai'a do Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ J. Malika i Sekretarza Generalnego ONZ Trygve Lie w sprawie agresji Stanów Zjednoczonych Ameryki na Taiwan - Pekin, dnia 24 sierpnia 1950 r. ; 33. Telegram Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-Iai'a do Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ J. Malika i Sekretarza Generalnego ONZ Trygve Lie w sprawie nalotów lotnictwa amerykańskiego na terytorium Chin - Pekin, dnia 27 sierpnia 1950 r. ; 34. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR A. J. Wyszyńskiego w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Flushing Meadows, dnia 27 listopada 1950 r. ; 35. Przemówienie przedstawiciela Chińskiej Republiki Ludowej Wu Hsiu-czuan'a w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - Lake Success, dnia 28 listopada 1950 r. ; 36. Oświadczenie przedstawiciela Chińskiej Republiki Ludowej Wu Hsiu-czuan'a - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1950 r. -- AGRESJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NA KOREĘ : 37. Rezolucja trzynastu państw azjatyckich w sprawie utworzenia "Komisji Trzech" - Flushing Meadows, dnia 12 grudnia 1950 r. ; 38. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-Iai'a w sprawie utworzenia "Komisji Trzech" - Pekin, dnia 22 grudnia 1950 r. ; 39. Ze Sprawozdania "Komisji Trzech" - Flushing Meadows, dnia 2 stycznia 1951 r. ; 40. Dodatkowe Sprawozdanie "Komisji Trzech" - Flushing Meadows, dnia 11 stycznia 1951 r. ; 41. Pismo Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-lai'a do Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ Dawida Owena, dotyczące Sprawozdania "Komisji Trzech" i pokojowego uregulowania sprawy koreańskiej - Pekin, dnia 17 stycznia 1951 r. ; 42. Wyjaśnienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, złożone Ambasadorowi Indii w Pekinie K. M. Panikkar'owi w sprawie propozycji Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 17 stycznia 1951 r. - Pekin, dnia 22 stycznia 1951 r. ; 43. Rezolucja dwunastu państw azjatyckich i arabskich w sprawie konferencji siedmiu państw dla pokojowego uregulowania sprawy koreańskiej - Flushing Meadows, dnia 29 stycznia 1951 r. ; 44. Uchwała Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie uznania Chińskiej Republiki Ludowej za agresora - Flushing Meadows, dnia 1 lutego 1951 r. ; 45. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-lai'a w sprawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia ONZ uznającej Chińską Republikę Ludową za agresora - Pekin, dnia 2 lutego 1951 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1951

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: