Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1952, nr 6

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STOSUNKI POLSKO-FRANCUSKIE : 93. Nota Protestacyjna Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Francji w sprawie bezprawnych deportacji obywateli polskich na Korsykę - Warszawa, dnia 26 lipca 1952 r. -- STANOWISKO RZĄDU ZSRR W SPRAWIE BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU : 94. Nota Rządu ZSRR do Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji i Turcji w sprawie tak zwanego "Dowództwa Bliskiego i Środkowego Wschodu" - Moskwa, dnia 28 stycznia 1952 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-IRAŃSKIE : 95. Nota Rządu ZSRR do Rządu Iranu w sprawie wznowienia tzw. wojskowej "pomocy" amerykańskiej - Moskwa, dnia 21 maja 1952 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-WENEZUELSKIE : 96. Nota Rządu ZSRR do Rządu Wenezueli w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych - Moskwa, dnia 13 czerwca 1952 r. ; 97. Komunikat Agencji TASS w sprawie bezprawnych zarządzeń Rządu Wenezueli wobec Ambasady Radzieckiej - Moskwa, dnia 19 czerwca 1952 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-SZWEDZKIE : 98. Nota Rządu ZSRR do Rządu Szwecji w sprawie naruszenia granicy radzieckiej - Moskwa, dnia 17 czerwca 1952 r. ; 99. Nota Rządu ZSRR do Rządu Szwecji w sprawie naruszenia granicy radzieckiej - Moskwa, dnia 19 czerwca 1952 r. ; 100. Nota Rządu ZSRR do Rządu Szwecji w sprawie naruszenia granicy radzieckiej - Moskwa, dnia 16 lipca 1952 r. ; 101. Wywiad korespondenta dziennika "Krasnyj Fłot" z Szefem Sztabu Lotnictwa Marynarki Wojennej ZSRR, Generałem - lejtnantem Szugininem, w sprawie naruszenia granicy radzieckiej przez samolot szwedzki - Moskwa, dnia 18 lipca 1952 r. -- STANOWISKO RZĄDU ZSRR W SPRAWIE TRIESTU : 102. Nota Rządu ZSRR do Rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii w sprawie Triestu - Moskwa, dnia 26 czerwca 1952 r. -- STANOWISKO RZĄDU ZSRR W SPRAWIE TUNISU : 103. Pismo Przedstawiciela ZSRR w ONZ, J. Malika, do p. o. Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ dotyczącej Tunisu, z 23 czerwca 1952 r. -- KONFERENCJA TZW. RUCHU EUROPEJSKIEGO W LONDYNIE : 104. Nota Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Rządu Wielkiej Brytanii - Warszawa, dnia 1 lutego 1952 r. ; 105. Nota Rządu Wielkiej Brytanii do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, dnia 13 marca 1952 r. ; 106. Nota Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Rządu Wielkiej Brytanii - Warszawa, dnia 3 kwietnia 1952 r. -- SPRAWA PROTOKOŁU GENEWSKIEGO Z 17 CZERWCA 1925 R. O ZAKAZIE BRONI BAKTERIOLOGICZNEJ, W RADZIE BEZPIECZEŃSTWA ONZ : 107. Przemówienie Przedstawiciela ZSRR, J. Malika, z dnia 18 czerwca 1952 r. ; 108. Z przemówienia Przedstawiciela ZSRR, J. Malika, z dnia 20 czerwca 1952 r. ; 109-110. Przemówienia Przedstawiciela ZSRR, J. Malika, (w streszczeniu Agencji TASS) z dnia 25 czerwca 1952 r. ; 111. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Protokołu Genewskiego z r. 1925 - Pekin, dnia 13 lipca 1952 r. -- UCHWAŁY NADZWYCZAJNEJ SESJI ŚWIATOWEJ RADY POKOJU - BERLIN, 1-6 LIPCA 1952 R. : 112. Apel o zwołanie Kongresu Narodów w obronie pokoju ; 113. Orędzie do Rządów czterech wielkich mocarstw w sprawie problemu Niemiec ; 114. Rezolucja w sprawie walki przeciwko remilitaryzacji Japonii - o Japonię demokratyczną ; 115. Rezolucja w sprawie położenia kresu wojnie w Korei -- ZAGADNIENIE DEFINICJI AGRESJI : 116. Konwencja o określeniu napaści - Londyn, dnia 3 lipca 1933 r .

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1952

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: