Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1952, nr 7-8

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA UKŁADU OGÓLNEGO I TZW. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ : 117. Układ w sprawie stosunków między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Wielką Brytanią i Francją a Niemiecką Republiką Związkową - Bonn, dnia 26 maja 1952 r. ; 118. Wykaz innych dokumentów podpisanych w związku z Układem Ogólnym - Bonn, dnia 26 maja 1952 r. ; 119. Układ między Wielką Brytanią a państwami tzw. Europejskiej Wspólnoty Obronnej - Paryż, dnia 27 maja 1952 r. ; 120. Protokół do Paktu Północno-Atlantyckiego - Paryż, dnia 27 maja 1952 r. ; 121. Deklaracja Trzech Mocarstw - Paryż, dnia 27 maja 1952 r. ; 122. Przemówienie radiowe Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wilhelma Piecka do narodu niemieckiego - Berlin, dnia 28 sierpnia 1952 r. -- SPRAWA TRAKTATU POKOJU Z NIEMCAMI : 123. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu ZSRR - Waszyngton, dnia 10 lipca 1952 r. ; 124. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 23 sierpnia 1952 r. ; 125. Deklaracja Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie Traktatu Pokoju z Niemcami - Berlin, dnia 28 sierpnia 1952 r. ; 126. Oświadczenie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności - Berlin, dnia 28 sierpnia 1952 r. ; 127. Telegram Prezydenta Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej J. Dieckmanna do Prezydenta Parlamentu Związkowego w Bonn dr Ehlersa w sprawie wysłania delegacji Izby Ludowej - Berlin, dnia 9 września 1952 r. ; 128. Telegram Prezydenta Parlamentu Związkowego w Bonn, dr Ehlersa, do Prezydenta Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, J. Dieckmanna, w sprawie przyjęcia delegacji Izby Ludowej - Bonn, dnia 11 września 1952 r. ; 129. Telegram Prezydenta Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej J. Dieckmanna, do Prezydenta Parlamentu Związkowego w Bonn, dr Ehlersa w sprawie wyjazdu delegacji Izby Ludowej - Berlin, dnia 13 września 1952 r. ; 130. Pismo Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Parlamentu Związkowego w Bonn - Berlin, dnia 19 września 1952 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 131. Przemówienie Premiera Państwowej Rady Administracyjnej Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia po przybyciu do Moskwy, dnia 17 sierpnia 1952 r. ; 132. Komunikat radziecko-chiński o rokowaniach między Rządem ZSRR i Delegacją Rządową Chińskiej Republiki Ludowej - Moskwa, dnia 15 września 1952 r. ; 133. Nota Premiera Państwowej Rady Administracyjnej i Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-laia do Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR A. J. Wyszyńskiego - Moskwa, dnia 15 września 1952 r. ; 134. Nota Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR A. J. Wyszyńskiego do Premiera Państwowej Rady Administracyjnej i Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia - Moskwa, dnia 15 września 1952 r. ; 135. Komunikat radziecko-chiński o przekazaniu Chińskiej Czangczuńskiej Linii Kolejowej Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej - Moskwa, dnia 15 września 1952 r. ; 136. Przemówienie Premiera Państwowej Rady Administracyjnej Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, przy odjeździe z Moskwy dnia 22 września 1952 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-BRYTYJSKIE : 137. Protest Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej do Rządu Wielkiej Brytanii w sprawie zaboru państwowego mienia chińskiego przez władze brytyjskie w Hongkongu - Pekin, dnia 1 sierpnia 1952 r. -- SPRAWA TRAKTATU PAŃSTWOWEGO Z AUSTRIĄ : 138. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 14 sierpnia 1952 r. ; 139. Komunikat Agencji TASS oraz nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 27 września 1952 r. -- KOMISJA ROZBROJENIOWA ONZ : 140. Przemówienie Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR J. Malika - Nowy Jork, dnia 28 marca 1952 r. ; 141. Z przemówienia Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR J. Malika - Nowy Jork, dnia 10 czerwca 1952 r. ; 142. Przemówienie Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR J. Malika - Nowy Jork, dnia 24 czerwca 1952 r. ; 143. Z przemówienia Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR J. Malika - Nowy Jork, dnia 15 sierpnia 1952 r. ; 144. Przemówienie Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR J. Malika - Nowy Jork, dnia 20 sierpnia 1952 r. ; 145. Przemówienie Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR J. Malika - Nowy Jork, dnia 29 sierpnia 1952 r. -- XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA CZERWONEGO KRZYŻA W TORONTO : 146. Przemówienie Przewodniczącej Delegacji Polskiej Dr Ireny Domańskiej w sprawie Protokółu Genewskiego z dnia 17 czerwca 1925 r. - Toronto, dnia 30 lipca 1952 r. ; 147. Rezolucja Nr 6 XVIII Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża w sprawie Protokółu Genewskiego z dnia 17 czerwca 1925 r. - Toronto, dnia 7 sierpnia 1952 r. ; 148. Projekt wniosku Delegacji ZSRR na XVIII Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża w sprawie zakazu użycia broni atomowej - Toronto, dnia 29 lipca 1952 r. ; 149. Rezolucja Nr 11 XVIII Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża w sprawie broni atomowej - Toronto, dnia 7 sierpnia 1952 r. ; 150. Rezolucja Nr 4 XVIII Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża w sprawie ratyfikacji Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. - Toronto, dnia 6 sierpnia 1952 r. ; 151. Przemówienie Przedstawiciela Delegacji Chińskiej Republiki Ludowej Dr Su Ching Kuan'a - Toronto, dnia 30 lipca 1952 r. -- KONFERENCJA TZW. RUCHU EUROPEJSKIEGO : 152. Nota Rządu Republiki Czechosłowackiej do Rządu Wielkiej Brytanii w sprawie Konferencji tzw. Ruchu Europejskiego - Praga, dnia 8 lutego 1952 r. ; 153. Nota Rządu Węgierskiej Republiki Ludowej do Rządu Wielkiej Brytanii w sprawie Konferencji tzw. Ruchu Europejskiego - Budapeszt, dnia 31 stycznia 1952 r. ; 154. Pismo Rządu Albańskiej Republiki Ludowej do Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Konferencji tzw. Ruchu Europejskiego - Tirana, dnia 19 lutego 1952 r. -- STOSUNKI CZECHOSŁOWACKO-WENEZUELSKIE : 155. Urzędowy Komunikat Czechosłowackiej Agencji Prasowej CTK w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych między Wenezuelą a Czechosłowacją - Praga, dnia 21 czerwca 1952 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1952

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: