Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1952, nr 10

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XIX ZJAZD KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO : 173. Przemówienie Generalissimusa Józefa Stalina - Moskwa, dnia 14 października 1952 r. ; 174. Przemówienie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bolesława Bieruta - Moskwa, dnia 7 października 1952 r. ; 175. Przemówienie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bolesława Bieruta - Warszawa, dnia 16 października 1952 r. -- WYMIANA DOKUMENTÓW RATYFIKACYJNYCH AKTU O WYKONANIU WYTYCZENIA PAŃSTWOWEJ GRANICY MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 176. Przemówienie Kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wiceministra Stefana Wierbłowskiego - Warszawa, dnia 22 października 1952 r. ; 177. Przemówienie Szefa Misji Dyplomatycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Ambasadora Aenne Kundermann - Warszawa, dnia 22 października 1952 r. -- TRZECIA ROCZNICA UTWORZENIA NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ : 178. Przemówienie Wicepremiera Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Henryka Rau'a, na uroczystości państwowej - Berlin, dnia 6 października 1952 r. ; 179. Przemówienie Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Mikołaja Szwernika, na uroczystości państwowej - Berlin, dnia 6 października 1952 r. ; 180. Przemówienie Premiera Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Józefa Cyrankiewicza, na uroczystości państwowej - Berlin, dnia 6 października 1952 r. -- SPRAWA ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA NIEMIEC : 181. Deklaracja Prezydium Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju i Polskiego Komitetu Przygotowawczego do międzynarodowej konferencji w sprawie pokojowego rozwiązania zagadnienia Niemiec - Warszawa, dnia 15 października 1952 r. ; 182. Przemówienie Sekretarza KC PZPR, członka Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju, Edwarda Ochaba - Wrocław, dnia 28 maja 1952 r. ; 183. Orędzie Zgromadzenia Narodowego Republiki Czechosłowackiej do Izby Gmin Wielkiej Brytanii, Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, Izby Deputowanych i Senatu Republiki Włoskiej, Parlamentu Królestwa Belgii, Drugiej Izby Stanów Generalnych Królestwa Holandii i Parlamentu Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie układu ogólnego - Praga, dnia 20 czerwca 1952 r. ; 184. Oświadczenie Rządu Węgierskiej Republiki Ludowej w sprawie układu ogólnego - Budapeszt, dnia 21 czerwca 1952 r. ; 185. Pismo Prezydenta Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, J. Dieckmanna, do Prezydenta Parlamentu Związkowego w Bonn, dr Ehlersa, w sprawie narady Delegacji Izby Ludowej z Parlamentem Związkowym w Bonn - Berlin, dnia 31 października 1952 r. ; 186. Rezolucja Międzynarodowej Konferencji w sprawie pokojowego rozwiązania zagadnienia Niemiec - Berlin, dnia 10 listopada 1952 r. ; 187. Deklaracja Ogólnoniemieckiej Delegacji na Międzynarodowej Konferencji w sprawie pokojowego rozwiązania zagadnienia Niemiec - Berlin, dnia 10 listopada 1952 r. -- STOSUNKI POLSKO-JUGOSŁOWIAŃSKIE : 188. Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na notę Ambasady Federalnej Ludowej Republiki Jugosławii z dnia 10 października 1952 r. w sprawie rzekomego naruszenia przez władze polskie przywilejów dyplomatycznych, odrzucająca protest Ambasady FLRJ - Warszawa, dnia 15 października 1952 r. ; 189. Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na notę Ambasady Federalnej Ludowej Republiki Jugosławii z dnia 24 października 1952 r., odrzucająca ponownie protest Ambasady FLRJ - Warszawa, dnia 4 listopada 1952 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 190. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki z żądaniem odwołania Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki G. Kennana - Moskwa, dnia 3 października 1952 r. ; 191. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki z ponownym żądaniem odwołania Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki G. Kennana - Moskwa, 13 października 1952 r. ; 192. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki protestująca przeciw naruszeniu granicy radzieckiej przez amerykański samolot wojskowy - Moskwa, dnia 12 października 1952 r. ; 193. Nota Ambasady ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie utworzenia tzw. obronnej strefy morskiej dokoła Półwyspu Koreańskiego - Waszyngton, dnia 4 listopada 1952 r. ; 194. Pismo Przewodniczącego Radzieckiej Komisji Kontrolnej w Niemczech, Generała Armii W. I. Czujkowa, do Wysokich Komisarzy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji w Niemczech z żądaniem zlikwidowania szpiegowsko-dywersyjnych i terrorystycznych ośrodków na obszarze amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego sektora Berlina - Berlin, dnia 1 października 1952 r. -- SPRAWA REPATRIACJI DZIECI RADZIECKICH : 195. Pismo p. o. Przewodniczącego Radzieckiej Komisji Kontrolnej w Niemczech, I. F. Siemiczastnowa, do Wysokiego Komisarza Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donnelly'ego, w sprawie repatriacji dzieci radzieckich - Berlin, dnia 22 października 1952 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-DUŃSKIE : 196. Oświadczenie Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR, Puszkina, wobec Posła Duńskiego w ZSRR, Hoergela, w sprawie zamiaru Rządu Duńskiego zezwolenia na rozmieszczenie obcych sił zbrojnych na obszarze Danii - Moskwa, dnia 1 października 1952 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1952

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: