Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1953, nr 1

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DOKUMENTY POKOJU : 1. Odpowiedzi Generalissimusa Józefa Stalina na pytania korespondenta dyplomatycznego "New York Times" Jamesa Restona - Moskwa, dnia 21 grudnia 1952 r. ; 2. Wywiad Premiera Państwowej Rady Administracyjnej i Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-Iaia, udzielony korespondentowi dziennika "Humanité" w Pekinie w sprawie perspektyw rokowań rozejmowych w Korei - Pekin, dnia 27 grudnia 1952 r. ; 3. Telegram Przewodniczącego Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse-tunga, do Kongresu Obrońców Pokoju Krajów Azji i Strefy Pacyfiku - Pekin, dnia 2 października 1952 r. ; 4. Apel Kongresu Obrońców Pokoju Krajów Azji i Strefy Pacyfiku do Narodów Świata - Pekin, dnia 12 października 1952 r. ; 5. Orędzie Kongresu Obrońców Pokoju Krajów Azji i Strefy Pacyfiku do Narodów Zjednoczonych - Pekin, dnia 12 października 1952 r. ; 6. Apel Kongresu Narodów w Obronie Pokoju - Wiedeń, dnia 19 grudnia 1952 r. ; 7. Orędzie Kongresu Narodów w Obronie Pokoju do rządów pięciu wielkich mocarstw - Wiedeń, dnia 19 grudnia 1952 r. -- VII SESJA OGÓLNEGO ZGROMADZENIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 8. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Stanisława Skrzeszewskiego, wobec przedstawicieli prasy amerykańskiej - Nowy Jork, dnia 13 października 1952 r. ; 9. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Stanisława Skrzeszewskiego, na VII Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 17 października 1952 r. ; 10. Projekt rezolucji Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wniesiony na VII Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ i memorandum wyjaśniające - Nowy Jork, dnia 17 października 1952 r. ; 11. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, Andrzeja Wyszyńskiego, na VII Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 18 października 1952 r. ; 12. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Stanisława Skrzeszewskiego, wobec korespondenta Polskiej Agencji Prasowej - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1952 r. -- STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE : 13. Przemówienie radiowe Wiceprezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Tadeusza Gedego, z okazji piątej rocznicy polsko-radzieckich umów gospodarczych - Warszawa, dnia 25 stycznia 1953 r. -- STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE : 14. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych, protestująca przeciwko pogwałceniu terytorium Polski przez samolot amerykański i przeciw organizowaniu agresywnego wywiadu i dywersji na terenie Polski - Warszawa, dnia 16 stycznia 1953 r. -- STOSUNKI POLSKO-IZRAELSKIE : 15. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Poselstwa Izrael - Warszawa, dnia 19 grudnia 1952 r. -- SPRAWA TRAKTATU PAŃSTWOWEGO Z AUSTRIĄ : 16. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 27 stycznia 1953 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 17. Radziecko-Chiński komunikat o przekazaniu Chińskiej Czanczuńskiej Linii Kolejowej przez Rząd Radziecki Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej - Charbin, dnia 31 grudnia 1952 r. ; 18. Przemówienie Ambasadora ZSRR w Chińskiej Republice Ludowej, A. S. Paniuszkina, z okazji podpisania Końcowego Protokołu o przekazaniu Chińskiej Czanczuńskiej Linii Kolejowej przez Rząd Radziecki Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej - Charbin, dnia 31 grudnia 1952 r. ; 19. Przemówienie Premiera Państwowej Rady Administracyjnej i Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, z okazji podpisania Końcowego Protokołu o przekazaniu i przejęciu Chińskiej Czanczuńskiej Linii Kolejowej - Charbin, dnia 31 grudnia 1952 r. -- SPRAWA OBCYCH BAZ WOJENNYCH NA OBSZARZE DANII : 20. Aide-mémoire Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, Andrzeja Wyszyńskiego, wręczone chargé d'affaires Rządu Duńskiego G. Larsenowi w sprawie udzielenia przez Rząd Danii zgody na rozlokowanie obcych wojsk i baz wojennych na obszarze Danii - Moskwa, dnia 28 stycznia 1953 r. ; 21. Wywiad Ministra Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Stanisława Skrzeszewskiego, udzielony Polskiej Agencji Prasowej - Warszawa, dnia 5 lutego 1953 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-AMERYKAŃSKIE : 22. Protest Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-Iaia, przeciw naruszeniu obszaru powietrznego Chin przez samolot amerykański - Pekin, dnia 12 stycznia 1953 r. -- STOSUNKI BUŁGARSKO-JUGOSŁOWIAŃSKIE : 23. Nota Rządu Ludowej Republiki Bułgarii do Ambasady jugosłowiańskiej w Sofii protestująca przeciw prześladowaniu obywateli bułgarskich, przebywających w Jugosławii - Sofia, dnia 16 października 1952 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1953

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: