Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1953, nr 2

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ZGON JÓZEFA STALINA : 24. Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Rady Ministrów i Prezydium Rady Najwyższej ZSRR - Moskwa, dnia 5 marca 1953 r. ; 25. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR G. M. Malenkowa na wiecu żałobnym - Moskwa, dnia 9 marca 1953 r. ; 26. Przemówienie Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR L. P. Berii na wiecu żałobnym - Moskwa, dnia 9 marca 1953 r. ; 27. Przemówienie Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR W. M. Mołotowa na wiecu żałobnym - Moskwa, dnia 9 marca 1953 r. ; 28. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR - Moskwa, dnia 7 marca 1953 r. ; 29. Odezwa Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rady Ministrów i Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 6 marca 1953 r. ; 30. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bolesława Bieruta - Warszawa, dnia 11 marca 1953 r. ; 31. Artykuł Przewodniczącego Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse-tunga w dzienniku "Prawda" - Pekin, dnia 8 marca 1953 r. ; 32. Przemówienie Wiceprzewodniczącego Centralnej Ludowej Rady Administracyjnej, Dowódcy Naczelnego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Czu Teh, na wiecu żałobnym - Pekin, dnia 9 marca 1953 r. ; 33. Oświadczenie Rządu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - Phenjan, dnia 7 marca 1953 r. ; 34. Rezolucja Światowej Federacji Związków Zawodowych - Wiedeń, dnia 6 marca 1953 r. ; 35. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR G. M. Malenkowa na IV Sesji Rady Najwyższej ZSRR - Moskwa, dnia 15 marca 1953 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1953

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: